Skal diskutere påstått forsøpling

I dag møter representanter for Store Norske Gull reindrifta for å snakke om forsøpling av reinbeiteland.

Stålrør stikker opp av bakken

– Dialogen med selskapet har ikke vært særlig bra i år. Derfor håper vi at Store Norske Gull ønsker å bedre denne dialogen, sier John Mathis Utsi, nestleder i Reinbeitedistrikt 16.

Reinbeitedistriktet mener at gruveselskapet Store bedriver miljøkriminalitet i sin iver etter å finne gull og at dette går utover næringa.

– Reinen skyr området

Demonstrerte mot Store Norske Gull

Mange karasjokinger er skeptiske til gull-letingen.

Foto: Anne Berit Anti / NRK

I fjor sommer satte Store Norske Gull igang gull-letingen i Ráitevárri-området, som ligger i Karasjok kommune.

I vinter oppdaget reineierne i Reinbeitedistrikt 16 at reinen skydde dette området, uten at de da kunne helt forklare hvorfor.

I vår fikk de svaret; stålrør som stikker opp av bakken, oljesøl, kjemikalierester, nedhogd skog og grove kjørespor. Deler av området er helt nedslitt og ødelagt for evig og alltid, hevder reindriftsutøverne.

Distriktet truet derfor for snart tre uker siden med å mobilisere 400 medlemmer til å dra til fjells og jage vekk gull-leterne, men nå har altså Store Norske Gull gått med på en dialog med reinbeitedistriktet.

Daglig leder Jørgen Stenvold i Store Norske Gull vil ikke si noe i forkant av dette møtet.