NRK Meny
Normal

Smeltingen av innlandsisen aksellererer

Selv små svingninger i temperaturen påvirker innlandsisen. Mengden av smeltevann økes med 25 prosent i varme somre, viser ny dansk studie.

Grønlandsisen
Foto: JOHN MCCONNICO / AP

Grønlands skrumpende innlandsis er mer følsom for endringer i klimaet enn det forskerne hittil har antatt.

Avstrømningen av ferskvann til havet kan variere med helt opp til 25 prosent fra det ene året til det neste, og selv små variasjoner i klimaet kan ha betydning for hvor mye isen smelter - og dermed for hvor mye vannstanden i havene stiger.

2007 et relativt varmt år

Det viser et nytt studie fra danske forskere under ledelse af polarforsker, ph.d. Sebastian Mernild, som arbeider ved Los Alamos National Laboratory i New Mexico i USA.

Han har sammen med en kollega, lektor Bent Hasholt ved Københavns Universitet, nettopp offentliggjort resultatene i det internasjonale tidsskriftet Journal of Glaciology. Forskerne har undersøkt isen i området ved Kangerlussuaq.

– Året 2007 var et relativt varmt år i Grønland i forhold til 2008. De varmere temperaturene i 2007 gjorde at innlandsisen smeltet mer, og bidraget av ferskvann til det stigende havnivået var 25 prosent større enn året etter. I et varmere fremtidig klima vil det bety at vi sannsynligvis kan forutse mer ferskvann fra innlandsisen enn vi har forventet, sier Sebastian Mernild til sermitsiaq.gl .

Havstigning på syv meter

Den nyeste rapporten fra FNs Klimapanel (IPCC) forutsier en havvannsstigning på mellom 18 og 59 cm i dette århundret. Men klimapanelet erkjenner at antagelsen er klart i underkant fordi man ikke medregner smeltevannet fra innlandsisen eller isbreer rundt om i verden på grunn av usikkerhet og manglende viten.

Vannet i verdenshavene stiger for tiden med omkring tre millimeter om året - først og fremst fordi havvann utvider seg når det blir varmere.

– Derfor er nye observasjoner av innlandsisen nyttige for forståelsen av hvordan innlandsisen reagerer, sier Sebastian Mernild. Grønland rommer så mye is at total avsmeltning svarer til en global havstigning på syv meter.

En annen ny undersøkelse i tidsskriftet Science viser at innlandsisen for tiden smelter langt hurtigere enn før. Det årlige tap av is fra Grønland til havet utgjør nå omkring 273 milliarder tonn, vurderer forskere fra det nederlandske Utrecht Universitet ut fra værdata, satellittmålinger og ismodeller.