NRK Meny
Normal

– Det er bare å ta innover seg at barndommen i dag er digital

Trenger du tips til hvordan du kan gi barna en god start på digitale medier? Medietilsynet har laget en veileder om skjermbruk for barn. Denne uken ble den også lansert på samisk.

Barbro Hardersen deler ut veileder om barn og skjermbruk.

Mandag denne uken kom også Medietilsynets veileder om småbarn og skjermbruk på samisk. Fv Maja Helen Bals, Marit Inger Bongo Eira og Barbro Hardersen.

Foto: Roger Manndal

I stort sett alle hjem finnes det i dag et eller flere nettbrett. Hele husstanden, fra yngst til eldst, tilbringer en viss tid foran en eller annen skjerm i løpet av døgnet.

Undersøkelser som Medietilsynet har gjennomført, viser at skjermbrukerne stadig blir yngre. Det er spesielt bruken av nettbrett som øker blant de aller minste.

– Vi skal ikke være naive

Barbro hardersen

Barbro Hardersen mener vi ikke skal være bekymret for om barna bruker en viss tid på nettbrettet.

Foto: Roger Manndal, NRK

Medietilsynet har derfor laget en veileder for å gi småbarnsforeldre tips om hvordan de skal forholde seg til småbarns bruk av nettbrett og skjermer. Mandag denne uken ble den samiske utgaven av veilederen lansert på helsestasjonen i Kautokeino:

– Man må bare ta innover seg over at barndommen i dag er digital, og skjermer er i dag en del av barns og voksnes liv. Barna er også mediebrukere. Men man må også huske på at man selv er rollemodeller, og det er viktig å tenke på hvor mye tid man selv bruker foran skjermen.

– Vi skal ikke være naive og tenke hvordan vi skal beskytte barna vekk fra de nye medier og skjermer. Det handler mer om å begynne tidlig med å lære barna hvordan man kan bli trygge og kloke mediebrukere, sier Barbro hardersen som er prosjektleder i Meditilsynet.

– Begynn fra dag én

Småbarn og skjermbruk

I en undersøkelse som Medietilsynet har gjort, framgår det blant annet at andelen barn i alderen ett til fire år som spiller dataspill en eller flere ganger om dagen, har økt fra 5 til 16 prosent fra 2012 til 2014. Men det er særlig bruken av nettbrett som griper om seg, fordi nettbrett fungerer som en interaktiv pekebok og leketøy

Foto: Roger Manndal, NRK

Hardersen mener at småbarnsforeldre må begynne å tenke skjermbruk allerede fra dag én. I den nye veilederen står tips og råd om hvordan man skal tilrettelegge for en god medie-start hos de små. De viktigste punktene i veilederen er som følgende:

  • Vær sammen med barnet om medieopplevelsene
  • Tenk igjennom hvilke rammer for medie- og teknologibruk vil dere vil ha hjemme
  • Sett deg inn i tjenester, innhold, teknologi og aldersgrenser
  • Lær barna gode nettvaner tidlig - du er den viktigste rollemodellen!

Veilederen "Småbarn og skjermbruk – en god start!" finner du på helsestasjonen.