Slutter å reklamere for reinkjøtt

Det er ikke lenger behov for å markedsføre reinkjøtt, og dermed blir det slutt på TV-kampanjene, melder Opplysningskontoret for kjøtt.

Opplysningskontoret for kjøtt har i flere år kjørt reklamekampanjer for reinkjøtt, men denne høsten blir det en stopp på dette.

- Det er lite reinkjøtt og stor etterspørsel som gjør at det ikke er noe kortsiktig behov rent salgsmessig å ha reklamekampanjer på reinkjøtt. Det går mer eller mindre av seg selv, sier markedssjef ved Opplysningskontoret for kjøtt, Even Nordahl.

Populært med reinkjøtt

Reinkjøttets popularitet er i en helt annen situasjon enn det var for noen år siden. Da gikk salget av kjøttet trått og reineierne fikk ikke slaktet så mye av reinen som de ville. I dag er det flere og flere som vil servere reinkjøtt til middag og det har i en lengre periode vært umulig å få fatt i reinkjøtt i butikken. Dette er en av grunnene til at reklamekampanjene for reinkjøtt stopper opp.

- Det er et dilemma å gå ut og fortelle folk at de skal gå ut og kjøpe reinkjøtt som det er vanskelig å få tak i, så det kan virke mot sin hensikt. Det kan virke irriterende på brukerne og av den grunn er det også lurt å ligge litt lavt i terrenget, sier Even Nordahl.

Etterspørselen vil ikke minske

For det om det er lite reinkjøtt på markedet tror ikke Nordahl at dette vil begrense etterspørselen etter kjøttet.

- Rent kortsiktig har det vært gjort så mye de fem siste årene og det er blitt bygd opp en stor etterspørsel etter reinkjøtt, så om man tar det litt roligere i ett år vil ikke det være noen stor krise, sier han.

Men skulle det bli sånn at reinkjøtt ikke selges over en lengre periode, vil det nok påvirke etterspørselen.

- Hvis man blir borte med markedsføringa i flere år kan det være en fare for at andre typer eksklusiv mat kan ta de markedsandelene som reinkjøtt har, sier Even Nordahl ved Opplysningskontoret for kjøtt.

Korte nyheter

 • Gádjo jođánit dievddu

  Boazodoalli gii lei gártán skohter vuollái, váris gaskkal Kárášjoga ja Idjajávrri, lea dál beassan luovos maŋŋel go boazopolitiija gájui su, ovdalaš diibmu 12.30 otne. Badjelaš 70 jahkásaš dievdu lea buori vuoimmis, muhto sus lea juolgi bávččas. Temperatuvra báikkis lei sullii 30 buolašceahki.

 • Studeanttaide elrávdnjeloatna

  Ráđđehus áigu addit studeanttaide 3000 ruvnno liigeloana elrávdnjerehkega geažil. Dat studeanttat geat sáhttet duođaštit ahte sis leat olggosgolut elrávdnjái, ožžon dákkár loana. Nu dieđiha alit oahpahusministtar Ola Borten Moe preassadieđáhusas. Ruđaid mákset oahppoloatnakássa bokte ođđajagimánus, boahtte jagi. 1200 ruvnno dán 3000 ruvnnos, sáhttet dahkkot stipeandan.

  Strømregning
  Foto: Colourbox (illustrasjonsfoto) / NRK (montasje)
 • Tráilár vuodján badjelluotta

  Okta tráilár lea vuodján badjelluotta Deanus Sirpmá guovllus ja lea gopmánan. Boles, buollinčáskadeaddjit ja buohccibiila leat jođus dohko dál. – Vuddjiin manná bures, muhto ii beasa eret tráiláris. Mii árvvoštallat cuvket láse vai son beassá olggos, nu muitalit Finnmárkku politiija operašuvdnaguovddážis.