Hopp til innhold

Slutter å reklamere for reinkjøtt

Det er ikke lenger behov for å markedsføre reinkjøtt, og dermed blir det slutt på TV-kampanjene, melder Opplysningskontoret for kjøtt.

Opplysningskontoret for kjøtt har i flere år kjørt reklamekampanjer for reinkjøtt, men denne høsten blir det en stopp på dette.

- Det er lite reinkjøtt og stor etterspørsel som gjør at det ikke er noe kortsiktig behov rent salgsmessig å ha reklamekampanjer på reinkjøtt. Det går mer eller mindre av seg selv, sier markedssjef ved Opplysningskontoret for kjøtt, Even Nordahl.

Populært med reinkjøtt

Reinkjøttets popularitet er i en helt annen situasjon enn det var for noen år siden. Da gikk salget av kjøttet trått og reineierne fikk ikke slaktet så mye av reinen som de ville. I dag er det flere og flere som vil servere reinkjøtt til middag og det har i en lengre periode vært umulig å få fatt i reinkjøtt i butikken. Dette er en av grunnene til at reklamekampanjene for reinkjøtt stopper opp.

- Det er et dilemma å gå ut og fortelle folk at de skal gå ut og kjøpe reinkjøtt som det er vanskelig å få tak i, så det kan virke mot sin hensikt. Det kan virke irriterende på brukerne og av den grunn er det også lurt å ligge litt lavt i terrenget, sier Even Nordahl.

Etterspørselen vil ikke minske

For det om det er lite reinkjøtt på markedet tror ikke Nordahl at dette vil begrense etterspørselen etter kjøttet.

- Rent kortsiktig har det vært gjort så mye de fem siste årene og det er blitt bygd opp en stor etterspørsel etter reinkjøtt, så om man tar det litt roligere i ett år vil ikke det være noen stor krise, sier han.

Men skulle det bli sånn at reinkjøtt ikke selges over en lengre periode, vil det nok påvirke etterspørselen.

- Hvis man blir borte med markedsføringa i flere år kan det være en fare for at andre typer eksklusiv mat kan ta de markedsandelene som reinkjøtt har, sier Even Nordahl ved Opplysningskontoret for kjøtt.

Korte nyheter

 • Futsal-golli sámi gánddaide

  Sámi futsal gánddaidjoavku vuittii lávvardaga golli Árktalaš dálveriemuin Wood Buffalo:s Kanádas. Sii časke ruovttujoavkku Davvi-Alberta 3-0. Sápmi stivrii čiekčamiid álggus gitta lohppii.

  Sápmi lea áidna joavku, mii lea vuoitán Davvi-Alberta vuostá dán jagi gilvvuin. Sápmi vuittii 3-0 álgospealus maid.

  Sápmi vuittii čieža medálja lávvardaga čuoigamiin, ja leat vuoitán oktiibuot 26 medálja. Ná máŋga medálja ii leat Sápmi goassige ovdal vuoitán Árktalaš dálveriemuin.

  AWT 2023 gull til Sápmi futsal
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bjørkmann (24) på sikker plass for Høyre

  Tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (52) fikk førsteplassen da Finnmark Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag. Rett bak følger Hege Bjørkmann (24) fra Alta, som i dag sitter i kommunestyret. Videre følger Mikkel Isak Eira (54), Kautokeino; Raymond Robertsen (48), Nordkapp; Nina Danielsen (59), Sør-Varanger; Ståle Sæther (49), Loppa; Nina Eriksson (34), Porsanger, Preben Koppen Kristensen (23), Sør-Varanger og Anna Taksgård (24), Tana.

  Hege Christin Bjørkmann
  Foto: Tonje Nilsen / Høyre
 • Nuorat dihtet unnimus sámi borramuša birra

  – Mis leat guokte álbmotbeaivvi Norggas. Sámi álbmotbeaivi lea guovvamánu 6. Beaivvi ja ávvuduvvo miehtá riika. Biđus, mii rehkenastojuvvo sámiid álbmotborramuššan lea oassi ávvudeamis ollosiiguin. Biepmu lea fiinna vuolggasadji eará kultuvrraide, ja mii fertet váldit vára girjjatvuođas mii mis lea.

  Dán dadjá Ragnhild Kolvereid, geas lea prošeaktaovddasvástádus bohccobirgui MatPratas, iskosa birra maid YouGov lea čađahan MatPrata ovddas. Norgalaččat leat vástidan gažaldagaid boazodoalu, bohccobierggu ja biđđosa birra.

  Gažaldahkii ahte dihtet go mii sámiid álbmotborramuš lea, vástidedje 40 proseanta nissoniin jo, ja dušše 29 proseanta dievdduin vástidedje dan seamma.

  Leat maid eambbo nissonat geat vástidedje riekta go galge válljet guđemuš borramuš rehkenastojuvvo sámi álbmotborramuššan.

  Vaikko nuoramusat geat serve iskosii eanaš vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea, de lea dát ahkejoavku geat dihtet unnimus dan birra. Ahkejoavkkus 19-29 lea 50 proseanta vástidan biđus, mii lea mealgat vuollelis go reasta álbmogis.

  49 proseanta Gaskka- ja Davvi-Norggas vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea. Ja 82 proseanta dáin vástidedje maid biđus. Goappašat logut leat mealgat badjelis go riikagaskamearri ja čájeha ahte dát riikkaosiin lea eanemus diehtu.

  Mátta-Norgalaččat leat dat geat dihtet unnimus. Sør- ja Østlánddas leat mealgat unnit geat dihtet mii álbmotborramuš lea. Eambbosat Oslos vástidit ahte dihtet mii dat lea, ja vástidit riekta.

  Biđus med brødskiver, reinkjøtt
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK