Hopp til innhold

Slutter å reklamere for reinkjøtt

Det er ikke lenger behov for å markedsføre reinkjøtt, og dermed blir det slutt på TV-kampanjene, melder Opplysningskontoret for kjøtt.

Opplysningskontoret for kjøtt har i flere år kjørt reklamekampanjer for reinkjøtt, men denne høsten blir det en stopp på dette.

- Det er lite reinkjøtt og stor etterspørsel som gjør at det ikke er noe kortsiktig behov rent salgsmessig å ha reklamekampanjer på reinkjøtt. Det går mer eller mindre av seg selv, sier markedssjef ved Opplysningskontoret for kjøtt, Even Nordahl.

Populært med reinkjøtt

Reinkjøttets popularitet er i en helt annen situasjon enn det var for noen år siden. Da gikk salget av kjøttet trått og reineierne fikk ikke slaktet så mye av reinen som de ville. I dag er det flere og flere som vil servere reinkjøtt til middag og det har i en lengre periode vært umulig å få fatt i reinkjøtt i butikken. Dette er en av grunnene til at reklamekampanjene for reinkjøtt stopper opp.

- Det er et dilemma å gå ut og fortelle folk at de skal gå ut og kjøpe reinkjøtt som det er vanskelig å få tak i, så det kan virke mot sin hensikt. Det kan virke irriterende på brukerne og av den grunn er det også lurt å ligge litt lavt i terrenget, sier Even Nordahl.

Etterspørselen vil ikke minske

For det om det er lite reinkjøtt på markedet tror ikke Nordahl at dette vil begrense etterspørselen etter kjøttet.

- Rent kortsiktig har det vært gjort så mye de fem siste årene og det er blitt bygd opp en stor etterspørsel etter reinkjøtt, så om man tar det litt roligere i ett år vil ikke det være noen stor krise, sier han.

Men skulle det bli sånn at reinkjøtt ikke selges over en lengre periode, vil det nok påvirke etterspørselen.

- Hvis man blir borte med markedsføringa i flere år kan det være en fare for at andre typer eksklusiv mat kan ta de markedsandelene som reinkjøtt har, sier Even Nordahl ved Opplysningskontoret for kjøtt.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK