Slurv i sortering fører til branner

Slurv med sortering fører ofte til farlige situasjoner ved avfallsanleggene. Bare de siste to åra er det registrert 90 brannutrykninger til norske avfallsanlegg. Senest denne uka var det brann ved avfallsmottaket i Nordreisa. Bransjeorganisasjonen Avfall Norge mener branner bare kan unngås ved at forbrukerne blir nøyere med å sortere ut brannfarlige avfall