Sliter med elevtallet

Sameskolen i Lavangen sliter med å holde på elever. - Ungene blir ikke tospråklige, påstår foreldre og vurderingsgruppa.

Skolepult
Foto: Unspecified / SCANPIX

Da skolen ble opprettet hadde den mange elever som hadde samisk som språk, men de siste årene har dette elevtallet sunket.

I skoleåret 2006/2007 har skolen kun seks elever som vil lære seg samisk.  På det meste har skolen hatt over 20 elever.

GULDAL: Loabágis unnán sámi oahppit

Vil ha tospråklige barn

Bare de siste årene har seks elever flyttet til Sameskolen i Målselv. Dette innebærer at elevene må pendle mange mil daglig.

Arnor og Norun Johansen er en av de som har flyttet barnet deres til skolen i Målselv. De har to sønner som har vært elever ved skolen i Lavangen. De hadde samisk som andrespråk.

Norun Johansen forteller til NRK Sami Radio at den eneste grunnen til at de valgte å gjøre det er at barna deres ikke lærte samisk på skolen.

Har vurdert

Tre personer er blitt valgt til å vurdere situasjonen på skolen. Geir Johnsen er en av dem. Han kan fortelle at det har vært mye uenigheter på skolen:

- Det som må til for at vi skal beholde elevene der, er at vi har en skole som gir et godt tilbud. Et tilbud som gjør at elevene blir tospråklige.

Viktig

Ordfører i Lavanger, Viktor Andberg, mener at det er viktig at kommunens sameskole opprettholdes:

- Selv om det er nedgang i elevtallet, så ser vi fortsatt behovet for at vi tar vare på skolen, fastslår han.

Kommenterer ikke

Skolesjefen i Lavangen Sameskole, Tove Hansen, ønsker ikke å kommentere saken, og peker kun til undersøkelsesrapporten som offentliggjøres neste år.