Slik skal en halvmilliard kr brukes

39 mill. kr til politikerne, 134 mill. kr til administrasjonen og 293 millioner kr til utbetalinger av tilskudd til andre. Dette er de største utgiftspostene til Sametinget neste år. Sametingsrådet har i dag offentliggjort sitt budsjettforslag for 2019. Det totale budsjettet er på 503 069 000 kr. – Jeg synes vi holder det vi har lovet velgerne, sier sametingsråd Henrik Olsen ifølge en pressemelding fra Sametinget.

Sametingsråd Henrik Olsen
Foto: Dragan Cubrilo / NRK