NRK Meny
Normal

Slik kan man endre stemmeseddelen

Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen når du avgir stemme.

Asta Balto og Mary Sarre

Asta Balto og Mary Sarre

Foto: Åse Pulk/NRK

NRK Sápmi treffer på velgerne Asta Balto og Mary Sarre, som er på servicetorget i Kautokeino for å forhåndsstemme. De er litt usikre på hvilke endringer de kan gjøre på stemmeseddelen.

– Skal vi kanskje spørre, diskuterer de mens de ser på listene. Men de finner ut av det selv etterhvert:

– Det står jo på stemmeseddelen, både på samisk og norsk. Man kan endre på rekkefølgen, sier Sarre.

– Dette er jo ganske klart, og det er helt greit at man bare kan endre på de åtte øverste på lista, sier Balto.

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Det er opp til deg om du vil endre på den. Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen.

Sametingsvalget:

Valgliste til stortingsvalget og til sametingsvalget

Valgliste til stortingsvalget og til sametingsvalget

Foto: Åse Pulk/NRK

Slik kan du endre på stemmeseddelen ved sametingsvalget:

  • Velgeren kan ved valg til Sametinget endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen ved å skrive inn ønsket kandidatnummer foran kandidatens navn. Velgerens adgang til å rette gjelder kun de 5 øverste kandidatene på stemmeseddelen, eller det samlede antallet mandater som skal velges i kretsen, hvis dette tallet overstiger fem.
  • Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med i valgoppgjøret.

Stortingsvalget:

For at endringene som blir gjort på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt valglisten sin stemme.

Slik kan du endre på stemmeseddelen ved stortingsvalget:

  • Endre rekkefølgen på kandidatene: Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e) slik at du markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være.
  • Stryke kandidater: Sett et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke.

Stemmeseddelen blir ikke forkastet selv om man gjør feil. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmesedlene.