NRK Meny
Normal

Slik gikk det sist i Tana

1531 tanaværinger stemte ved kommunevalget i 2007. Flest stemmer fikk Arbeiderpartiet og Frank Ingilæ ble ordfører.

Valgdeltakelsen var på 64,6 %: 1521 av 2355 stemmeberettigede avga stemme. 332 personer avga forhåndstemme.

Slik ble stemmene fordelt:

 • Arbeiderpartiet: 625 (40,8%)
 • Høyre: 191 (12,5%)
 • Venstre og uavh.velgeres liste: 179 (11,7%)
 • Tana fellesliste: 175 (11,4%)
 • FrP: 140 (9,1%)
 • Samefolkets parti/NSR/Uavhengige velgere: 109 (7,1%)
 • Senterpartiet: 75 (5,0%)
 • SV: 36 (2,4%)

Representanter

Tana kommunestyre har 17 representanter. Etter valget var fordelingen slik:

 • Arbeiderpartiet: 7 (0)
 • Venstre og uavhengige velgeres liste: 2 (-1)
 • Høyre: 2 (0)
 • FrP: 2 (0)
 • SV: 0 (-1)
 • Senterpartiet: 1 (0)
 • Samefolkets parti: 1 (+1)
 • Samefolkets parti/NSR/Uavhengige velgere: 1 (+1)
 • Tana fellesliste: 2 (+2)