Slik gikk det sist i Porsanger

1898 personer i Porsanger stemte ved kommunevalget i 2007. Arbeiderpartiet fikk flest stemmer og Mona Skanke ble ordfører.

Av 3230 stemmeberettigede avga 58,8% stemme. 357 stemte på forhånd som tilsvarer 11,1%.

Slik ble stemmene fordelt:

 • Høyre: 419 (25,0%)
 • Arbeiderpartiet: 654 (34,5%)
 • SV: 100 (5,3%)
 • FrP: 475 (25,0%)
 • Senterpartiet: 175 (9,2%)
 • KrF: 62 (3,3%)
 • Venstre: 13 (0,7%)

Representanter

Porsanger kommunestyre har 19 representanter. Etter valget ble fordelingen slik (endring i forhold til valget fra 2003 i parantes):

 • Høyre: 4 (-3)
 • Arbeiderpartiet: 7 (+1)
 • FrP: 5 (+3)
 • Senterpartiet: 2 (0)
 • SV: 1 (-1)