Hopp til innhold

Ávvudedje šámpanjain - Feiret med sjampanje

Sámi álbmotbeaivi ávvuduvvui máŋgga láhkái koronajagis 2021. Samenes nasjonaldag ble feiret på forskjellige måter i koronaåret 2021.

Denne artikkelen er skrevet på både samisk og norsk

Romssas šattai sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmi dán jagi veahá earálágán. Maren Benedicte Nystad Storslett ja su ustibat lágidedje Šámpanje-iđitborramuša.

– Mii áigut geahččalit suohtastallat nu olu go sáhttit, čilge Storslett.

I Tromsø ble feiringen av samenes nasjonaldag litt annerledes i år. Maren Benedicte Nystad Storslett og hennes venner arrangerte en Sjampanje-frokost.

– Vi vil prøve å gjøre det så festlig som overhodet mulig, forklarer Storslett.

Maren Benedicte Nystad Storslett ja su ustibat lágidedje Šámpanje-iđitborramuša. / Maren Benedicte Nystad Storslett og hennes venner arrangerte en Sjampanje-frokost.

Maren Benedicte Nystad Storslett ja su ustibat lágidedje Šámpanje-iđitborramuša. / Maren Benedicte Nystad Storslett og hennes venner arrangerte en Sjampanje-frokost.

Ruvdnaprinssas dearvvuođat - Kronprinsen gratulerer

Ruvdnaprinsa Haakon cealká olu dearvvuođaid sápmelaččaide ja lohká son illuda dassái go beassá minguin fas deaivvadit.

Kronprins Haakon sender sine gratulasjoner til samene idag. – Alle dere med samisk tilhørlighet kan føle litt ekstra stolte idag, sier han.

VIDEODEARVVUOĐAT: Ruvdnaprinsa cealká dearvvuođaid sámi álbmogii. Kronprinsen hilser til det samsike folket,

Varg Ailloin oaggumin – Med Varg Ailo på fisketur

Varg Ailo Hauge liiko oaggut. Odne son finai jávrris lahka Bådåddjo jávrebivddus. Mii beassat oaidnit mo manai. Jávrris lea dat erenoamáš namma Vatnvatn.

Varg Ailo Hauge liker å fiske. I dag var han på et fiskevann i nærheten av Bodø på isfisketur. Vannet har det spesielle navnet Vatnvatn.

Varg Ailo Hauge liiko oaggut. Odne son finai jávrris lahka Bådåddjo. / Varg Ailo Hauge liker å fiske. I dag var han på et fiskevann i nærheten av Bodø

Varg Ailo Hauge liiko oaggut. Odne son finai jávrris lahka Bådåddjo. / Varg Ailo Hauge liker å fiske. I dag var han på et fiskevann i nærheten av Bodø

Viimmat čiŋadan gávttiin – Endelig tatt på seg kofte

Bjørn Ove Berntsen lea leavgaovddasvástideaddji Báiddára gielddas Nordlánddas. Dán jagi beasai čiŋadit gávttiin vuosttaš geardde. Son lea guhká seastán ruđa gáktái, ja dán jagi sus lei viimmat várri oastit alcces gávtti.

– Dát lea stuorra gudni. Viimmat beasan čiŋadit gávttiin!, dadjá Berntsen.

Bjørn Ove Berntsen er flaggansvarlig i Beiarn kommune i Nordland. I år fikk han kle på seg sin aller første kofte. Han har spart til kofte i mange år, og endelig har han fått råd til å kjøpe seg det.

– Det er en stor ære. Endelig har jeg fått ta på meg kofta!, sier Berntsen.

RÁMIS/STOLT: Bjørn Ove Berntsen lea rámis ođđa gávttis geažil. Bjørn Ove Berntsen er stolt over sin nye kofte.

Ealu luhtte Plassjes

Plassjes Mátta-Sámis leat boazodoallit ealu luhtte. Dás oainnát ealligovaid Gåebrien sijtes ja Saantie sijtes.

Sørsamene på Røros gjeter reinflokkene. Her ser du video i områdene til Gåebrien sijte og Saantie sijte.

Reinflokkene til Gåebrien sijte og Saantie sijte.

Reinflokkene til Gåebrien sijte og Saantie sijte.

Lujávrris álbmotriemut – Folkefest i Lovozero

Ruošša beale Lujávrris lágiduvvojedje váldoriemut Čearddalaš kulturguovddážis. Eanaš doalut ledje olgun.

Oassi doaluin lei siste, muhto ledje ráddjemat das gallis besse sisa korona geažil. Olbmot sáhttet geahččat doaluid neahtas.

I Lovozero i Russland var hovedarrangementet i og ved Etnisk kultursenter. Det meste skjedde utenfor.

Deler av arrangementet var innendørs, men da med store begrensninger på grunn av koronaviruset i antallet mennesker som slapp inn. Publikum kan følge arrangementet på nettet.

Samenes nasjonaldag i Lovozero

RIEMUT/FEST: Olbmot dánsu ja čájehedje ilu. Folk danset og viste glede.

Foto: Aleksander Paul / Frilans

Korte nyheter

 • Zaniar Matapour (42) áššáiduhtton goddimis ja terrordagus

  Son lea dovddus politiijaide ja sii dutket dál lea go son radikaliserejuvvon daid maŋimuš jagiidgis. Matapouras lea guhkes duogáš mii guoská veahkaválddálašvuhtii ja áitagiidda.

 • PST: – Ekstremistalaš isláma terrordahku

  PST ávvoštallá báhččimiid Oslos ektremistalaš isláma terrordahkun.

  Nu dadjá PST- hoavda Roger Berg preassakonferánssas odne dii 1400.

  PST maid lokte terrorvara Norggas buot bajimus dássái mii lea erenoamáš terror vára.

  – Dáppe lea leamaš terrorakšuvdna, ja dál lea ain eahpesihkkaris terrordilálašvuohta. Dan dihte loktet terrorvára Norggas, dadjá Berg.

  Son gohčoda bahčimiid mannan ija issoras vahágis dáhpáhussan.

  – Min jurdagat leat oapmahaččaid ja sin luhtte geasa dat dáhpáhus lea čuohcan, dadjá Berg.

  Roger Berg, PST
  Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
 • Alta Pride avlyser

  Alta Pride har avlyst sitt arrangement lørdag som følge av skytingen i Oslo. Det skriver iFinnmark. Arrangementet skulle vært en del av en sommerfest, men styret i Alta Pride skriver at hendelsen i Oslo gjør det vanskelig.