Dette ville du aldri sett i Skandinavia

Det sikreste vårtegnet er når reinen begynner å trekke nordover mot kysten. Dette har foregått i utallige generasjoner, og ikke bare i Norge, Sverige og Finland.

Dukha reindrift i Tsaganuur, Mongolia.

I Mongolia bruker dem reinen som transportmiddel. Reinsdyrene der er mye større enn de i Skandinavia.

Foto: Anders Oskal / ICR, ReindeerPortal.org.

– Opprinnelsen til reindriften som fenomen er noe uklar, men det som er klart er at det er snakk om flere tusen års historie, sier Anders Oskal.

Han er direktør i International Centre for Reindeer Husbandry (ICR) i Kautokeino, og har førstehånds kunnskap om internasjonal reindrift.

Visste du for eksempel at reindriftsnæringen er stor også utenfor Sápmi?

Det største reindriftslandet er Russland, hvor man har rein fra Nordvest-Russland, Vest-Sibir, Øst-Sibir og i Russlands fjerne østen. Man har også reindrift i Mongolia, Kina, Alaska, Canada, Grønland og Skottland, i tillegg til Skandinavia.

Forskjeller i reindrift

I dag drives det reindrift i 10 forskjellige nasjonalstater, blant 24 ulike urfolksgrupper. Disse er flere titalls tusen kilometer fra hverandre.

– Tundrareindrift er omtrent det samme som det vi har her i Sápmi. Den andre typen kalles for taigareindrift, som drives i de tette skogsområdene i sørøstlige Sibir, Kina og Mongolia, sier Oskal.

I tundraområdene har man store reinflokker og mange flyttemønstre. I taigaområdene har man kortere flyttemønster, hvor det drives i skogsområder. Da lar det seg ikke gjøre å kontrollere store flokker.

Chukchi reindrift i Kanchalan

Chukchi-reindrift i Kanchalan, hvor et lite barn er godt kledd i det russiske fjerne østen

Foto: Anders Oskal / ICR, ReindeerPortal.org.

Flere tusen års historie

Reindriftas grunnmodell på hvordan man har organisert seg er faktisk ganske lik over det hele. Det er et nomadisk eller pastoralistisk tilpasning, der flere samarbeider om å gjete flokken.

– Opprinnelig har man hatt et individuelt eierskap til dyrene i alle områder. Men i Russland har man blanda reindrift i dag, som til dels er statseid og til dels privateid.

Nenetsisk reindrift på Yamal, Vest-Sibir, Russland.

Store feite rein i Vest-Sibir .

Foto: Anders Oskal / ICR, ReindeerPortal.org.

Størst beitetap i Skandinavia

Anders Oskal forteller også om klimautfordringene som man enda ikke vet hvordan vil påvirke reindrifta.

– Man antar det vil få enda større utfordringer med klimaendringer etter hvert. Klimaendringer kan jo slå ut både positivt og negativt.

Med ustabile temperaturer frykter man mildvær på rundt null grader på vinterstid, spesielt i Skandinavia. Dette kan skape ising av beitelandet, som kan føre til at reinen sulter. Fravær av sterk kulde vinterstid kan også generelt redusere forekomsten av gunstige snøtyper, som f.eks. seaŋaš, en løs kornet form for snø som er lett for reinen å grave gjennom.

NRKrein - kart over reindriftsområder

Her drives det reindrift i verden

Foto: Grafikk: Vidar Kvien / NRK

I de østlige reindriftsområdene i Russland, Kina og Mongolia er klimautfordringene snarere varmere sommere med mer innsekter og skogbranner, samt ekstrem vårflom. Reindriftssenteret arbeider med internasjonal forskning på feltet.

Håper på mer forståelse

Oskal ser positivt på at det nå lages et program om reinflytting, og håper dette vil gi mer kunnskap og forståelse for hvordan reindrifta fungerer.

– Vi håper programmet vil pirre folks nysgjerrighet for å finne ut mer om reindrift og hvordan den drives, avslutter ICR-direktør Oskal.