Slik ble den høytidelige feiringen av Sametingets 25 år lange liv

Den store dagen var kommet – feiringen av Sametingets 25-årsdag. Til tross for fullsatt plenumssal, var det fortsatt plass til både latter og tårer.

Carsten Smith fikk stående applaus etter endt innlegg.

Carsten Smith fikk stående applaus etter sitt innlegg.

Foto: Idar Kintel / NRK

Carsten Smith stakk av med brorparten av oppmerksomheten på denne høytidelige dagen med sin åpningstale for sjøsamers rettigheter og et felles nordisk sameting.

Med stolthet fortalte han om prosessen om å bygge opp og lovfeste Sametinget.

Carsten Smith taler på Sametingets 25-årsjubileum

Carsten Smith holdt en sterk tale som rørte mange tilhørere.

Foto: Idar Kintel / NRK

Både Sametinget i Finland, Sverige og på Kolahalvøya holdt hilsningstaler, i tillegg til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, Stortingspresident Olemic Thommesen og Helga Pedersen.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, Stortingspresident Olemic Thommesen og Helga Pedersen.

Foto: Idar Kintel / NRK

Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga fortalte om Sametingets 25-årige historie, etterfulgt av Sametingspresident Aili Keskitalo med en visjonær tale om fremtiden.

Alle Sametingspresidentene

Alle sametingspresidentene: Egil Olli, Aili Keskitalo, Sven-Roald Nystø og Ole Henrik Magga.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Så kom pausen, og hele forsamlingen stilte seg i en lang kakekø. Presidenten kom litt for sent, og måtte sette seg i trappa for å spise kaken.

Lars-Anders Baer, Anita P. Ravna og Aili Keskitalo

Slik måtte tidligere svensk sametingspresident Lars-Anders Baer, plenumsnestleder Anita Ravna og sametingspresident Aili Keskitalo spise jubileumskaka.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Sven-Roald Nystø presenterte den nye boka om Sametingets historie, som ble lansert i dag.

Mot seremoniens slutt holdt forfatter Rauni Magga Lukkari en poetisk fremføring av Sametingets historie.

Kulturelt innslag av Anne Berit Peltopera

Anne Berit Peltopera sto for det kulturelle.

Foto: Idar Kintel / NRK

Anne Berit Peltopera, som stod for en av de kulturelle innslagene, overrakte en joik til sametingspresident Aili Keskitalo.

Dette rørte sametingspresidenten.

Aili Keskitalo får joik.

I dette øyeblikket mottar sametingspresident Aili Keskitalo en joik fra Anne Berit Peltopera.

Foto: Sergey Gavrilov / NRK

Også NRK-journalist Magne Ove Varsi fikk ordet, og talte om Sametingets utfordringer, før seminaret ble avrundet med spørsmål og kommentarer.

Feiringen fortsatte med lansering av boka Kunsten på Sametinget og festmiddag senere på kvelden.