NRK Meny
Normal

Slik beveger velgerne seg

Av partiene som nå er representert på Sametinget, har Høyre og Fremskrittspartiet velgergevinst. Både Ap, NSR og Árja har velgertap.

Valg i Kautokeino

Velger i Kautokeino. Illustrasjonsbilde.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Det viser bakgrunnstallene i meningsmålingen Sentio har utført for NRK Sápmi.

 • NSR har et totalt velgertap på 149.
 • Ap har et totalt velgertap på 430.
 • Àrja har et totalt velgertap på 272.
 • Høyre har en total velgergevinst på 311.
 • Frp har en total velgergevinst på 104.

Grunnlaget for denne beregningen er følgende:

Sentio Research Norge AS har intervjuet 600 personer. Disse er representativ for hele populasjonen. Byrået har deretter omregnet prosenttallene til reelle velgere.

Her er tallene for NSR, Ap, Árja, Høyre og Frp. For de øvrige partiene og listene er det små eller ingen endringer.

Norske Samers Riksforbund

NSR ville fått 2.587 stemmer hvis det var valg i morgen. Det utgjør 26,7 prosent av barometeret.

NSRs 2.587 «morgendagens velgere» kommer fra:

 • 2.120 stemte på NSR også ved siste valg (82 prosent).
 • 130 stemte på Ap sist, men vil nå stemme NSR. Fem prosent av morgendagens velgere kommer fra Ap.
 • 136 stemte på Árja sist, men vil nå stemme NSR. Fem prosent av morgendagens velgere kommer fra Árja.
 • 200 av morgendagens velgere er usikre, og det utgjør åtte prosent.

NSR mister også velgere, og tapet er større enn tilgangen av nye velgere.

 • 68 som stemte på NSR ved siste valg, svarer at de ville stemt på Ap hvis det var valg i morgen. Dette utgjør tre prosent av velgerne fra 2009.
 • 68 som stemte på NSR ved siste valg, svarer at de ville stemt på Høyre hvis det var valg i morgen. Dette utgjør tre prosent av velgerne fra 2009.
 • 47 som stemte på NSR ved siste valg, svarer at de ville stemt på Árja hvis det var valg i morgen. Dette utgjør to prosent av velgerne fra 2009.
 • 410 som sier de stemte på NSR ved siste valg, svarer at de er usikre nå. Dette utgjør 15 prosent av velgerne fra 2009.

Omregningen viser at 2.736 personer stemte på NSR i 2009. Dermed har partiet et total tap av velgere på 149. Størst er tapet til Høyre. Flest velgere får NSR fra Ap.

Arbeiderpartiet

Ap ville fått 2.577 stemmer dersom det var valg i morgen. Det utgjør 26,6 prosent i barometeret.

Aps 2.577 velgere (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 2.112 stemte på Ap også ved siste valg (70 prosent).
 • 68 stemte på NSR sist, men vil nå stemme Ap. Tre prosent av morgendagens velgere kommer fra NSR.
 • 67 stemte på Árja sist, men vil nå stemme Ap. Det utgjør tre prosent av velgerne.
 • 78 stemte på Senterpartiet sist, men vil nå stemme Ap. Utgjør tre prosent av Aps nye velgere.
 • 52 stemte på Frp sist, men vil nå stemme Ap. To prosent.
 • 151 usikre velgere. Utgjør seks prosent av morgendagens velgere.

Ap mister også velgere, og tapet er større enn tilgangen på velgere fra andre lister og partier.

 • 130 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de ville stemt på NSR hvis det var valg i morgen. Dette utgjør fire prosent av velgerne fra 2009.
 • 52 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de ville stemt på Frp hvis det var valg i morgen. Dette utgjør to prosent av velgerne fra 2009.
 • 106 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de ville stemt på Høyre hvis det var valg i morgen. Dette utgjør fire prosent av velgerne fra 2009.
 • 579 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de er usikker. Dette utgjør 19 prosent av velgerne fra 2009.

Omregningen viser at 3034 stemte på Ap i 2009. Dermed har partiet et totalt tap av velgere på 430. Størst er tapet til Høyre. Flest velgere får Ap fra Senterpartiet og Árja.

Árja

Árja ville fått 676 stemmer dersom det var valg i morgen. Dette utgjør 7 prosent av barometeret.

Árjas 676 velgere (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 339 stemte på Árja ved siste valg (50 prosent)
 • 47 stemte på NSR sist, men vil nå stemme Árja. Sju prosent av morgendagens velgere kommer fra NSR.
 • 78 stemte på Sp sist, men vil nå stemme Árja. Tolv prosent av velgerne.
 • 104 stemte på andre sist, men vil nå stemme på Árja. 15 prosent av Árjas nye velgere kommer fra «andre».
 • 49 er usikre eller sju prosent.

Árja mister også velgere, og tapet er større enn tilgangen.

 • 136 som stemte på Árja ved siste valg, svarer de ville stemt på NSR hvis det var valg i morgen. Dette utgjør 14 prosent av Árjas velgere i 2009.
 • 67 som stemte på Árja ved siste valg, svarer at de ville stemt på Ap hvis det var valg i morgen. Dette utgjør sju prosent av 2009-velgerne til partiet.
 • 67 som stemte på Árja ved siste valg, svarer at de ville stemt på Høyre hvis det var valg i morgen. Dette utgjør sju prosent av partiets 2009-velgere.
 • 339 som stemte på Árja ved siste valg, svarer de ikke er sikre. Dette utgjør 36 prosent av velgerne fra 2009.

Omregningen viser at 948 stemte på Árja i 2009. Dermed har partiet et totalt tap av velgere på 272. Størst er tapet til NSR og Ap. Flest velgere tar Árja fra Senterpartiet.

Høyre

Høyre ville fått 750 stemmer dersom det var valg i morgen. Dette utgjør 7,7 prosent av barometeret.

Høyres 750 velgere (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 357 stemte på Høyre ved siste valg (48 prosent)
 • 68 stemte på NSR sist, men vil nå stemme Høyre. Ni prosent av morgendagens velgere kommer fra NSR.
 • 106 stemte på Ap siste, men vil nå stemme Høyre. 14 prosent av morgendagens velgere kommer fra Ap.
 • 67 stemte på Árja sist, men vil nå stemme Høyre. Ni prosent av morgendagens velgere kommer fra Árja.
 • 151 er usikre. Det utgjør 20 prosent av morgendagens velgere.

Høyre mister noen velgere til andre lister og partier.

 • 55 velgere som stemte på Høyre ved siste valg, sier at de ville stemt på Frp hvis det var valg i morgen.
 • 28 av 2009-velgerne til Høyre sier de er usikre.

Omregningen viser at 439 stemte på Høyre i 2009. Dermed har partiet en total gevinst på 311 velgere.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet ville fått 841 stemmer dersom det var valg i morgen. Dette utgjør 8,7 prosent av barometeret.

Frps 841 stemmer (morgendagens velgere) kommer fra:

 • 632 stemte på Frp ved siste valg (75 prosent).
 • 52 som stemte på Ap sist, vil nå stemme på Frp. Dette utgjør seks prosent av morgendagens velgere.
 • 55 som stemte på Høyre sist, vil nå stemme på Frp. Dette utgjør sju prosent av morgendagens velgere.

Fremskrittspartiet mister noen velgere:

 • 52 som stemte på Frp ved siste valg, sier de ville stemt på Ap hvis det var valg i morgen. Det utgjør sju prosent av Frps velgere fra 2009.
 • 43 som stemte på Frp sist, ville ha stemt på Høyre hvis det var valg i morgen. Dette utgjør 6 prosent av Frps velgere i 2009.
 • 43 som stemte Frp sist, ville ha stemt på Árja hvis det var valg i morgen. Dette utgjør 6 prosent av Frps velgere i 2009.
 • 87 som stemte Frp sist, svarer de er usikre. Dette utgjør 12 prosent.

Omregningen viser at 736 stemte på Frp i 2009. Dermed har partiet en total velgergevinst på 104.