Samekvinner slåss mot alkoholen

Samiske kvinner vil ha en handlingsplan mot misbruk av alkohol i samiske samfunn.

Alkoholmisbruk på Kola
Foto: Jelena Rakhimova, TV Poljarny

Samisk KvinneForum (SNF) sitt årsmøte mener det er nødvendig å sette i gang arbeid med en handlingsplan mot all form for misbruk av alkohol og familierelatert vold i de samiske samfunn.

Forutsetningen er at det bevilges nordiske midler, slik at handlingsplanen kan omfatte hele den samiske befolkningen i alle fire land.

HØR: HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL

– Et stort samfunnsproblem

SNF understreker at arbeidet må forankres i kompetente faglige miljøer og i samiske lokalsamfunn og organisasjonen vil arbeide for at planarbeidet kan igangsettes i 2009 og være ferdig i 2010.

Gudrun Eriksen Lindi

Gudrun Eriksen Lindi

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– På finsk side hører vi at det er stadfestet at dette er et stadig økende problem i Nord-Finland. Der er det også en samisk organisasjon som heter Sami Søster, som på eget initiativ har begynt å arbeide mot rusmisbruk blant samer, forklarer styremedlem i SNF, Gudrun Eriksen Lindi.

– Vi vet at på russisk side har de også hatt kartlegginger, men jeg tror ikke at vi på norsk eller svensk side har hatt noen kartlegginger eller tallfestinger, som viser hvilket problem dette kan være i samiske familier påpeker Lindi.

Hun mener det er viktig å kartlegge omfanget av rus og rusrelaterte problemer i samiske hjem. Lindi mener det også er viktig å snakke om disse problemene, slik at de ikke lenger skal være så tabubelagt.

Urfolkssamfunn i Nordvest-Russland

Samtidig er SNF glad for den russiske urfolksorganisasjonen RAIPONs initiativ ; et prosjekt som skal motvirke alkoholsmisbruk i urfolkssamfunn i Nordvest-Russland og er kalt ”La oss lære å leve uten alkohol”.

SNF ser det som naturlig at prosjektet er en del av handlingsplanen.

Prosjektet ble presentert av dr. Larisa Abryutina, som er styremedlem i Raipon, på SNFs seminar ”Sjelefred” i Rovaniemi nylig.

SNF vedtok å bli partner i prosjektet, som er ment å igangsettes som et pilotprosjekt i tre landsbyer i Nordvest-Russland. Ett er den samiske den samiske landsbyen Lovozero.