Slås til ridder på kvenfolkets dag

Han har lenge kjempet for den kvenske kulturen. I dag hedres Terje Aronsen i sin hjemplass Børselv i Porsanger.

Terje Aronsen

I dag slås Terje Aronsen til Ridder av 1. klasse. Det skjer på selveste Kväänikansan päivä - Kvenfolkets dag.

Foto: Anne Olli

H.M. Kongen slår undervisningsleder Terje Aronsen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans utrettelige innsats med å bevare og utvikle kvensk språk og kultur.

Fylkesmannen i Finnmark vil overrekke utmerkelsen på Kvensk institutt den 16. mars 2015, på Kvenfolkets dag.

Markeres 16. mars

Kvenfolkets dag, Kvenenes dag (kvensk: Kainulaiskansan/Kvääninkansan/Kveeninkansan päivää) markeres årlig i blant annet Norge og Sverige den 16. mars.

De to kvenske organisasjonene Kvenlandsforbundet (KLF) og Norske kveners forbund (NKF) har begge valgt 16. mars som Kvenfolkets dag, men organisasjonene har forskjellige begrunnelser for sine valg.

Kvenlandsforbundets begrunnelse tar utgangspunkt i en avtale mellom den norsk-svenske kongen og kvenene (birkarlene) av 16. mars 1340. KLF feiret dagen i Kiruna i Nord-Sverige for første gang i 2013.

Norske kveners forbund ble den 12. februar 2014 enige om 16. mars som dato for Kvenfolkets dag og begrunner sitt valg med at den første kvenske organisasjonen, Norske kvener - Børselv/Ruijan kväänit - Pyssyjokilaiset, ble stiftet i Børselv på denne datoen i 1984 og således ble starten på enorganisert kvensk bevegelse.

Den nevnte organisasjonen regnes i dag som et lokallag underlagt NKF og feiret 30-års jubileum i 2014, samtidig som NKF feiret Kvenfolkets dag for første gang.

Nedstammer fra finske bønder

Kvener (kvensk/finsk: kveeni/lantalaiset; nordsamisk: kveanat/láddelaččat) er navnet på en etnisk gruppe i Nord-Norge som nedstammer fra finske bønder og fiskere som emigrerte fra nordlige deler av Finland og Sverige til Nord-Norge i det 18. og 19. århundre.

Kvener er etter definisjonen til Kenneth Hyltenstam, alle med finsk språk og kulturbakgrunn som har flyttet til Norge før 1945, og deres etterkommere, forutsatt at denne bakgrunn på en eller annen måte oppleves som relevant.

For at definisjonen skal skille mellom skogfinner og kvener, bør den geografiske henvisningen være Nord-Norge, og ikke Norge. Det finnes omtrent 10 000 - 15 000 kvener i dag.

I april 2005 ble kvensk anerkjent som et eget språk i Norge.

Korte nyheter