Slår ring om urfolksforkjemperen

Flere i det samiske samfunnet har slått ring om den russiske urfolksforkjemperen Dmitry Berezhkov som på torsdag ble arrestert av norsk politi på Tromsø flyplass.

Dmitry Berezhkov

Politikere og andre samfunnsopptatte slår ring om pågrepne Dmitry Berezkhov (på bildet).

Foto: RAIPON

Politijurist Thomas Rye-Holmboe i Tromsø bekrefter at en russisk statsborger er arrestert på Tromsø flyplass på torsdag etter at russiske myndigheter har kommet med en begjæring om å få mannen utlevert.

Mannen som er pågrepet bekreftes fra flere hold å være Dmitry Berezhkov, tidligere visepresident i den russiske urfolksorganisasjonen RAIPON. Han bor nå i Tromsø, og er student ved Senter for samiske studier på Universitetet i Tromsø.

Berezhkov var på vei hjem fra urfolkskonferansen i Alta, der urfolk fra hele verden var samlet.

Underskriftskampanje om å stoppe utleveringen

Flere fremstående personer i det samiske samfunnet slår ring om Berezhkov, og mange krever at utleveringen stoppes.

Janos Trosten

Janoš Trosten (Árja) krever at Berezhkov slippes fri umiddelbart.

Foto: Torill Olsen


Blant annet er det en underskriftskampanje på nettet som kommer med klar melding til statsminister Jens Stoltenberg om å stoppe utleveringen. Så langt har 250 personer underskrevet kampanjen.

Politikere reagerer

Listekandidat til Sametingsvalget for det samepolitiske partiet Árja, Janoš Trosten, skriver i en e-post til NRK: «Urfolksforkjemper Dmitry Berezhkov arrestert av norsk politi, må UMIDDELBART slippes fri. Slipp vår bror fri og ikke lever vår bror til en diktator. Det er ikke en bønn, men er ABSOLUTT krav.»

Leder for NSR og møteleder for den arktiske delegasjonen på konferansen, Aili Keskitalo, lurer på om den norske stat operer på ordre fra Putin.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo er sjokkert over at det for henne virker som at norske myndigheter operer på vegne av Putin.

Foto: Åse Pulk/NRK

– Jeg er sjokkert og bekymret på vegne av Dmitrys familie. Det som er spesielt overraskende er at det i denne saken virker som at norske myndigheter er instruert av Putin, fortsetter Keskitalo, og spør seg om Putins arm rekker helt til Norge.

Hun sa også til NRK at hun frykter for hans sikkerhet dersom han blir utlevert til Russland.

Árjas presidentkandidat til Sametingsvalget, Laila Susanne Vars, skriver på sin Facebookside, der hun har lenket til underskriftskampanjen:

«Jeg foreslo under Alta 2013 at Alta- erklæringen skulle inneholde en kort setning om at urfolks rett til ytringsfrihet må respekteres og beskyttes. Forslaget ble ikke tatt med, hvorfor vet jeg ikke.. Jeg mener fortsatt det burde blitt tatt med. Mange urfolk opplever å bli forfulgt og overvåket og det som verre er kun på grunn av at de driver med urfolkspolitikk.»

Troms SV's Stortingskandidat Torgeir Knag Fylkesnes har kommentert saken på sin Facebook side på følgende måte:

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) skriver på Facebook at det stor grunn til å anta at dette er en politisk motivert handling.

Foto: Carsten Aniksdal

«Med så mange stygge saker fra Russland hvor urfolksaktivister stemples som terrorister (etter modell fra Bush´terrorlov) er det stor grunn til å anta at dette er en politisk motivert handling. Vi følger med»

Universitetet engasjerer seg i saken

Professor Øyvind Ravna ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Tromsø mener at Berezhkov er arrestert på bakgrunn av hans politiske engasjement for urfolk, og synes i likhet med Keskitalo at det er skremmende at en urfolksaktivist blir arrestert av norsk politi på begjæring fra russiske myndigheter.

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, har fredag førsøkt å orientere seg om saken.

– Vi føler et ansvar for våre studenter uansett nasjonalitet, og er interessert i deres rettssikkerhet. Før vi aksepterer en arrestasjon og eventuell utlevering, må vi vite begrunnelsen. Når denne studenten er kjent som aktiv politiker sender det mistanke i bestemte retninger. Vi vet særlig urfolkspolitikere er i en vanskelig situasjon i Russland. Det gjør at vi er kritiske til enhver arrestasjon og utlevering som ikke har en helt annen begrunnelse enn politikk, sier Aarbakke til Nordlys og han håper at Utenriksdepartementet engasjerer seg i saken.

Skal tidligere vært truet for sine politiske standpunkt

Berezhkov skal tidligere ha vært truet i Russland for sin kamp for urfolksrettigheter i landet, og derfor valgt å flytte til Norge. Urfolksorganisasjonen RAIPON ble beordret nedlagt av russiske myndigheter i fjor.

Den gang mente Visepresident Dmitry Berezhkov i RAIPON at hovedgrunnen til at RAIPON ikke tillates å ytre seg og avholde møter er deres mangeårige kamp for urfolks rett til land og vann.

Senere ble kneblingen av RAIPON omgjort.

Begjæringen grunnes i straffbare handlinger

– Begjæringen er på bakgrunn av at mannen skal ha begått kriminelle handlinger i Russland, fortalte politijurist Rye-Holmboe til NRK i går.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, har følgende kommentar til saken:

– Den siktelsen vi har fått oversatt fra russisk til engelsk tyder på at det dreier seg om påstand om underslag av penger og overføring av penger via utenlandske organisasjoner , sier Fause til NRK.

Sametingspresidenten har kontaktet UD

Sametingspresident Egil Olli (Ap) har kontaktet UDs statssekretær og stilt spørsmål ved hvorfor Berezhkov er arrestert.

– Statssekretæren visste foreløpig ikke mer enn det vi vet. Jeg vet at russiske myndigheter har begjært han utlevert på bakgrunn av det de mener er økonomisk utroskap, forteller Olli til NRK.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli har tatt kontakt med UD.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK


Olli forteller videre at det nå ligger i Justisdepartementets hender, og betrygger med at prosessen med å sende han til Russland vil ta lang tid, om det i det hele tatt skjer.

Avgjør kjennelsen i dag

– Vilkårene for en utlevering var ikke tilstede, forteller hans advokat Thomas Hansen til NRK Sápmi.

Nord-Troms Tingrett fant ikke grunnlag for utlevering av Dmitry Berezhkov og han ble derfor løslatt mellom kl 13 og 14 på lørdag.

Urfolkskonferansen i Alta

På urfolkskonferansen i Alta var urfolk fra hele verden samlet.

Foto: Åse Pulk / NRK

Korte nyheter

 • Deatnu vuittii suorbmasáhtu-appain

  Njeallje nuorra fitnodatálggaheaddji Deanušaldi skuvllas vuite gilvvu «Fremtidens verdiskapere i Nord», čállá Ságat. Vuoitojoavku oažžu bálkkašumi suorbmasáhtu-appa ovddas, mii gohčoduvvo «Just get there».

 • Ietjas gábddásav gådå

  Ij vargga nágin ietjas gábddásav gåde, nav gåk Berit Kristine Andersen Guvsám (r.b.). Dálla l sujna vuosádus Silvermuseumin Arjepluoven Svieriga bielen barggoguojmijnis Laila Susanna Kuhmunenijn. Vuosádus gullu AIDA-prosjæktaj.
  – Vaddá ienep árvvo ja dåbddå duodjáj, javllá Guvsám gådema birra. Gåvån sunnu duogen vuojnnu gahper majt Guvsám la ietjas gábddásis gådåm.
  Gulldala dán birra Julevmagasijnan.

  Laila Susanna Kuhmunen og Berit Kristine Andersen Guvsám på åpningen av utstillingen "Från kvinna till kvinna".
  Foto: Katarina Spik Skum / privat
 • Searvá dálkkádatságastallamiidda

  Suoma sámepolitihkkárat mielde dálkkádat- ja birasságastallamiin Suoma oaivegávpogis Helssegis. Badjel 200 nuora servet čoahkkimii maid Nuoraid bálvalan- ja váikkuheaddjiorgána Allianssi lea ovttas nuoraiguin ordnen, čállá Yle Sápmi. Dát lea oassin das go máilmmis dál ráhkkanit Ovttastuvvan našuvnnaid biodiversitehta- ja dálkkádatráđđádallamiidda.

  Anni-Sofia Niittyvuopio vuordá buriid ságastallamiid dálkkádatáššiid birra, maid oktavuođas sáhttá loktet eamiálbmotoainnu ovdan.
  Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi