NRK Meny
Normal

Slamtømming med politihjelp

Fylkesmannen i Finnmark mener man må be om politihjelp for å kunne gjennomføre tømming av slam i Karasjok.

Karasjok
Foto: Elvi Norvang / NRK

En rapport som Rambøll Norge AS har laget for Karasjok kommune, viser at kommunen ikke kan lastes for skader ved tømming av slam fra private slamavskillere, men fylkesmannen kommer med forslag.

GULDAL: Kloahkkagurren politiijavehkiin

Vil ikke gå med på dette

Hans Nystad, Karasjok kommune

Hans Nystad

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg håper at vi skal klare å løse slamtømmingen i kommunen uten at politiet må være med, mener teknisk leder Hans Nystad i Karasjok kommune, som ikke tror at dette er noe man må ty til.

Hans Nystad tror ikke at politikere i Karasjok vil gå inn for forslaget fra Fylkesmannen i Finnmark.

Mange reaksjoner på tømmingen

Over 170 personer var med på underskriftskampanjen i vinter hvor de krever at kommunen må bedre rutinene for tømming av private kloakkanlegg.

LES OGSÅ: Kloakkopprør mot kommunen - raser mot inkassokrav

Mange mente at måten kloakkanleggene ble tømt på ødelegger utstyr, men rapporten fra Rambøll Norge AS viser at dette ikke er tilfelle.

Fylkesmannen anbefaler politihjelp

Fylkesmannen i Finnmark har gjennomgått saken og sender dette svaret til Karasjok kommune i september.

Kommunen har videre to valg:

1) Enten tillkate abonnentene å bruke en annen etreprenør (frivillig) og samtidig kreve dokumentasjon på tømming og levering av slam til godkjent mottat.

2) Eller kommunen sørger for å gjennomføre tømming selv med eventuell nødvendig hjelp fra politimyndighetene.

Dersom kommunen velger å utføre tømmingen selv, vil vi anbefale at dere ber om et snarlig møte med politimyndigheten for å diskutere sak og eventuell fremgangsmåte.

Dette er bare et utdrag fra brevet til Fylkesmannen i Finnmark.

Hører på klagene

Karasjok kommune har valgt å lytte til klagene og tilbyr to måter å tømme slammet på.

– Vi tømmer anleggene helt, for de som ønsker det, og for andre som har ønsket at vannet blir igjen, skal få tømt slamanlegget på den måten, forklarer teknisk leder Hans Nystad i Karasjok kommune.

Lovlig sent

En av innbyggerne i Karasjok som har klaget på tømmingen, er Tore-Jan Gjerpe.

– I snart 15 år har vi klaget på tømmingen i Karasjok og ikke blitt tatt på alvor, derfor kommer kommunen sent på banen med sine løsninger, mener Gjerpe.