Arrangerer eget folkemøte grunnet misnøye

Hartvik Hansen mener forvaltningsorganet for Tanavassdraget arrangerte folkemøter, som kun fremmet forvaltningens «egen agenda».

Hartvik Hansen

Leder i Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget, Hartvik Hansen, slakter gjennomføringen av de nylige folkemøtene, som ble arrangert i regi av Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det nye forvaltningsorganet for Tanavassdraget arrangerte nylig en rekke folkemøter i elvedalens bygder og tettsteder (ekstern lenke).

Hensikten med folkemøtene var å lufte og drøfte fremtidens laksefiskeregler i vassdraget.

Likevel ser Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget (LFT) behov for å arrangere et nytt og eget seminar – om samme tema.

LFT er foreningen for lokale laksefiskere, som ikke har garnfiskerett i Tanaelva.

– De ble nærmest hysjet ned

Det hevder LFT-leder Hartvik Hansen om de mange oppmøtte, som forsøkte å fremme sitt syn – på folkemøtene som Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) nylig avholdt i Karasjok og Tana (ekstern lenke).

Dette er noe av bakgrunnen for at LFT nå på eget initiativ, vil arrangere et nytt og åpent folkemøte i Sirma i Tanadalen.

Hansen nærmest slakter Tanavassdragsforvaltningens folkemøtearrangementer.

– Det er helt uhørt å ha høringer på den måten – folk slapp jo ikke til, det var jo ikke tid til spørsmål og høringer, sier Hartvik Hansen.

I tillegg til å lede stangfiskernes forening, er han også varaordfører i hjemkommunen Tana.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Laks tatt i Tanaelva

Det er dette det hele dreier seg om – fremtidens regulering av laksefisket i Tanaelva, og dens sideelver.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Kun deres egen «agenda og messing»

Hartvik Hansen deltok etter eget sigende på de fleste folkemøtene i regi av vassdragsforvaltningen.

Han er ikke nådig om hva han så og opplevde.

– Folk fikk jo heller ikke prate det språket de følte for, for utenom på étt av møtene, sier han.

Hansen viser blant annet til en episode på et av folkemøtene, der en pensjonist ble avbrutt for å bruke morsmålet sitt – samisk.

– Folkemøte-arrangementene til Tanavassdragets fiskeforvaltning, var rett og slett en «agenda og messing» for deres eget syn – at kun deres eget syn skulle komme frem.

Det er for øvrig ikke første gangen Hartvik Hansen er kritisk til innskrenkninger i laksefisket i Tana, som eventuelt vil ramme lokalbefolkningen.

Hør LFT-leder Hartvik Hansen her:

– Jeg er helt uenig

Leder for Tanavassdragets fiskeforvaltning

Helge Samuelsen er leder for Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Foto: Piera Balto / NRK

Det sier leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Helge Samuelsen.

Han har tidligere varslet sterke begrensninger i laksefisket i vassdraget.

Men Samuelsen er av helt annen oppfatning enn Hartvik Hansen – hva gjelder folkemøtene som Samuelsen var med på å arrangere.

– Alle fikk anledning til å si det de ville, uttaler TF-lederen.

Erkjenner avbrytelser

Helge Samuelsen erkjenner likevel å ha avbrutt en og annen taler fra publikum, på vassdragsforvaltningens folkemøter.

– Jeg stoppet nok noen når de holdt et foredrag. Hvis man holder foredrag på et kvarter, så må man stoppe dem, forsvarer TF-leder Helge Samuelsen.

Selv skal han ikke delta på seminaret som Hartvik Hansen og Laksefiskeforeningen arrangerer i Sirma i Tana.

– Men vi er representerte på seminaret, med folk fra vår administrasjon, sier Helge Samuelsen.

Hør Helge Samuelsens svar til Hartvik Hansen – her:

– Irritert lokalbefolkning

Steinar Pedersen

Historiker Steinar Pedersen er en av foredragsholderne på det kommende LFT-seminaret i Sirma.

Foto: Åse Pulk / NRK

I pressemeldingen fra Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget, hevdes det at lokalbefolkningen i Tana er meget irriterte – over vassdragsforvaltningens forslag til innskrenkinger av laksefisket.

De mener turistfisket er «verstingen», blant gruppene som beskatter av Tanalaksen.

«Den største predatoren er finske turister (85 000 fisketimer), ingen særlige reguleringer her, Finland sier konsekvent nei, men de få tradisjonelle laksefiskere som er igjen, de skal kastes på land.»

Dette er ifølge pressemeldingen en av hovedårsakene for seminaret som LFT skal arrangere.

Hør LFT-leder Hartvik Hansen om deres kommende seminar – her: