Skuvlejupmi seksuálalaš illastemiin

UiT Norgga árktalaš universitehta Álttá ossodat álggaha oahppofálaldaga mánáidgárdesuorggi studeanttaide, mánáid seksuálalaš illasteami birra. Nu leage vuosttaš universitehta mii fállá dákkár oahpahusa. Maŋimuš áiggiid beaggán mánáid seksuálalaš illasteamit Davvi-Norgga mánáidgárddiin dahká ášši dál áigeguovdilin.