Etter 5. mai er dette ulovlig

Skal du komme deg til fjells om våren i Finnmark eller Nord-Troms, må du belage deg på å ta skiene fatt. Ifølge Miljødirektoratet vil skuterkjøring bli forbudt etter 5. mai, uansett føre.

Snøskuter
Foto: Snøskuterklubbens fellesorganisasjon

– Det er helt vanvittig, rett og slett! utbrøt Tana-ordføreren Frank Martin Ingilæ da han hørte om det nye regelverket.

Torsdag hadde Miljødirektoratet ved blant andre seniorrådgiver Marit Johanne Birkeland tatt turen til Karasjok i Finnmark, for å informere Finnmarks-kommunene om de nye reglene som ble fastsatt 15. juni 2015.

– Vi er her for å informere og veilede kommunene i forhold til det nye regelverket, innledet Birkeland møtet.

Det er Forskriftene for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag og Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) som i 2015 fikk noen endringer. Birkeland innformerte om at det der framkommer det blant annet at all skuterkjøring stenges etter 5. mai, og i områder for kalving og flytting av rein skal løypene stenges 25. april.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nytt regelverk i forhold til løyper i Finnmark

Miljødirektoratet informerte torsdag om det nye lovverket knyttet til skuterkjøring i Finnmark og Nord-Troms.

Foto: Piera Balto / NRK

Full vinter ingen god grunn for skuterkjøring

– Jeg må bare spørre, sier Tana-ordfører Frank M. Ingilæ, betyr det der at en forlenging av løypene som har vært gjort i Finnmark etter 5. mai, etter søknad til Fylkesmannen ikke vil være mulig lenger?

Frank Martin Ingilæ

Frank Martin Ingilæ er ordfører i Tana kommune øst i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Nå kjenner ikke jeg helt hva de spesielle årsakene er for å gi dispensasjon etter 5. mai, svarer Birkeland.

– Vi har fortsatt vinter da, det er årsaken til at vi ønsker en forlengelse skyter Tana-ordføreren inn.

– Nei, en forlenging av sesongen i den forstand er ikke å anse som en spesiell grunn i dette tilfellet, det er tatt med i bestemmelsen fra 15. juni. 2015 forklarer Birkeland.

Les mer om de nye vilkårene for snøskuterkjøring her.

Fylkesmannen får andre vilkår

Det er kommunene som skal gi dispensasjoner for skuterkjøring fram til 5. mai, i tråd med blant annet motorferdselloven.

Dersom det fortsatt er ønske om å kjøre med skuter etter løypene etter dette, er Fylkesmannen den som skal vurdere søknaden. Slik har det vært tidligere og, men med lovendringene er vilkårene noe endret.

– Det er ingen endringer i lovverket i forhold til at fylkesmannen har dispensasjonsmyndighet i spesielle tilfeller til å kunne gjøre unntak fra forbudsperioden, forklarer Birkeland.

– Men når de nye reglene for fastsetting av snøskuterløyper ble fastsatt så har departementet tydeliggjort i merknadene i bestemmelsen at fornøyelseskjøring ikke gir grunnlag for unntak, det vil si at et generelt ønske om å forlenge aktiviteten ikke er eget grunnlag for unntak, dette som hovedregel utdyper seniorrådgiveren.

Hva menes med fornøyelseskjøring?

– At det ikke er knyttet til et nytteformål.

Hva med transport i forbindelse med fisketur, er det knyttet til nytteformål?

– Nei, det er heller ikke lov, det er knyttet til fritidskjøring.

Kritisk til nytt regelverk

Johan Vasara

Ordfører i Kautokeino, Johan Vasara, var ikke særlig imponert over det nye regelverket.

Foto: Dan Robert Larsen

Det var ikke bare Tana-ordføreren som stilte seg undrende til det nye regelverket.

– 25. april og 5. mai, det er jo i den tiden da skutersesongen begynner her i Finnmark, sier Vasara.

– Det er jo den fineste tiden på fjellet med isfisking og skuterkjøring, og jeg må bare si at det lukter Oslo av det her, avsluttet ordføreren i Kautokeino Johan Vasara.

Stortingspolitiker: – Dette er feil

Etter at saken ble publisert har flere Stortingspolitikere kontaktet NRK, og vist til energi- og miljøkomiteens inntilling til Stortinget.

I den står det at dispensasjonsordningen i Nord-Troms og Finnmark vil videreføres.

– Feil i sak om scooter. Stortinget har gitt Nord-Troms og Finnmark disp etter 5.mai. Dette sikret et flertall med Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet når saken ble behandlet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) til NRK.

Slik saken står nå så er politikerne uenige med Miljødirektoratet.