Skulle foreslå ny grense – krever i stedet omkamp om kommunedeling

– Vi ble så kraftig provosert at vi går tilbake på vedtaket om å slå hele kommunen sammen med Narvik og Ballangen, sier Tysfjord-politiker.

Diskuterer grense når Tysfjord deles

Her ser politikerne nærmere på grenseforslaget fra Senterpartiet og Felleslista.

Foto: Sander Andersen / NRK

Stortinget har bestemt at Tysfjord kommune skal deles, og Fylkesmannen i Nordland har bedt om innspill på hvor grensen bør gå når kommunen deles mellom Narvik og Ballangen i nord, og Hamarøy i sør.

Dette skulle kommunestyret i Tysfjord gi en uttalelse på i gårdagens kommunestyremøte, men endte i stedet opp med å be Stortinget om at hele kommunen slås sammen med Narvik og Ballangen – med elleve mot seks stemmer.

Kommunestyret ber også om at høringsfristen om grensen utsettes til dette avklart.

Dette ble bestemt i et gruppemøte mellom Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk venstreparti (Sv), Tverrpolitisk liste, Tysfjord bygdeliste og uavhengige representanter som har meldt seg ut av Ap.

Mindretallet foreslo grense

Felleslista og Senterpartiets seks representanter foreslo at grensa skal gå slik som vist på dette kartet:

Laster kart, vennligst vent...

Det lyseblå feltet er dagens Tysfjord kommune, som Stortinget har sagt skal deles mellom Hamarøy i sør, og Ballangen og Narvik i nord.

Dette forslaget innebærer at flere oppdrettsanlegg, eksisterende vannkraftverk og en planlagt vindmøllepark havner i nye Hamarøy kommune.

John Gunnar Skogvoll

John Gunnar Skogvoll (Sv) ble kraftig provosert at forslaget som ble lagt frem.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kraftig provosert

Dette likte John Gunnar Skogvoll (Sv) svært dårlig.

– De prøver å tuske til seg en stor del av de ressursene som vi nå har i Tysfjord. Det er ikke i tråd med inndelingsloven.

Forslaget som vises på kartet er noe i nærheten av det som Hamarøy kommune sendte inn i sin høringsuttalelse. Det reagerer Skogvoll også på.

– Den første provokasjonen kom fra Hamarøy kommune. Jeg har nå en mistanke om at man har samordnet seg. Vi hadde et alternativ som vi trodde at vi skulle få enighet på, men vi ble så kraftig provosert at vi går tilbake på vedtaket om å slå hele kommunen sammen med Narvik og Ballangen.

Alternativet Skogvoll viser til ble imidlertid ikke lagt frem i møtet.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen (Felleslista) legger stor vekt på det samiske.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Godt forslag

Filip Mikkelsen (Felleslista) mener derimot at forslaget de kom med er et godt forslag.

– Vårt forslag følger retningslinjene som staten selv har satt, og internasjonale konvensjoner. Dette er gamle samiske bosettingsområder. Staten har undersøkt hvilke områder dette er, og har kategorisert disse i to kategorier. Vårt forslag følger dette.

– Samer har brukt disse områdene i hundrevis av år. Det vil vi ha med i nye Hamarøy kommune.

Øystein Allan Eide

Øystein Allan Eide (Ap) mener at politikerne både må ta og gi.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi må dele fornuftig

Øystein Eide (Ap) sa fra talerstolen at han ble oppgitt av å høre på argumentene om at man skal være god med hverandre, og understreket at man bør både gi og ta.

– Jeg har ikke hørt mange si hva de vil gi, det har ikke jeg heller gjort, men jeg har hørt veldig mange som vil ta, sa Eide, og la til:

– Jeg tror ikke Narvik vil ha oss hvis vi ikke har noe med oss. Heller ikke Hamarøy. Vi må klare å dele på en fornuftig måte, og da må vi gi og ta. Men begynn med realististiske forslag, og ikke prøv å ta alt.