Skulle aldri ha skjedd

Anken av Nesseby-dommen til Høyesterett skulle aldri skjedd. Det mener ekspert på finnmarksloven, Odd Oskarsen. Fredag bestemte styret i Finnmarkseiendommen FeFo å anke dommen fra Utmarksdomstolen, som ga bygdelaget i Nesseby retten til å forvalte store deler av utmarka i kommunen. Ifølge Oskarsen var FeFo kun ment å være en midlertidig ordning, inntil rettighetene i fylket var avklart med siste stopp i Utmarksdomstolen.