NRK Meny
Normal

Skuffet over statsbudsjettet

Etter at det reviderte statsbudsjettet ble lagt frem, viser det seg at samiske formål ikke er nevnt i det hele tatt.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen som er fungerende sametingspresident og nestleder i plan- og finanskomitéen ved Sametinget, er svært skuffet over statsbudsjettet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Fungerende Sametingspresident Ann-Mari Thomassen er skuffet over at samiske formål ikke er nevnt i stasbudsjettet med et eneste ord.
Hun har gått igjennom statsbudsjettet, og sier hun ikke har funnet noe som helst som vedrører verken Sametinget eller samiske formål.

– Jeg er skuffet over at det ikke er kommet økninger til Sametinget over revidert nasjonalbudsjett og heller lite til samiske formål. , sier Thomassen.

Hun sier hun hadde forventet at Saemien Sijte var nevnt, om ikke med tall, men med budsjettekst om prioritering av oppstart av nybygg til kultursenteret.

Innkalt til møte

Hun forteller at de har bedt om å delta på høringsmøtet som stortingskomiteen avholder 19. – 20. mai. Det er Stortingets finanskomite som avholder høringsmøte.

Hun forventer da også at de samiske formålene blir tatt med i det neste statsbudsjettet, da Stortinget er pålagt politisk ansvar overfor den samiske befolkningen.

– Jeg hadde i det minste ventet at noen samiske saker var nevnt, selv om jeg ikke forventet noen eksakte tall akkurat nå, avlutter Thomassen.

Direktøren ved Samien Sitje tar det hele med ro

Museumsdirektør ved Samien Sitje er ikke overrasket over at de ikke er blitt nevnt i det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Vi er jo i begynnelsen av oppbyggingen av et større prosjekt, et nytt bygg til museet, sier hun.

Birgitta Fossum

Museumsdirektør ved Samien Sitje forteller at det er vanlig at nyoppstartede byggeprosjekt ikke blir tatt med i revidert statsbudsjett.

Foto: Ristin Persson / NRK

Hun forteller at etter det de ved musumet har fått høre fra den politiske verden er det ikke vanlig at slike store prosjekt er med i det reviderte statsbudsjettet.

– Det politikerne har sagt til oss at realistisk sett vil slike store prosjekt tas opp i statsbudsjettet og ikke i revidert. Men vi kunne selvfølgelig ha vært nevnt i revidert.