Hopp til innhold

Skuffet over Kongeriket Norge - sier nei til å feire kongelig bursdag

Máret Ánne Sara er invitert til kongelig 80-årsfeiring, men hun takker nei fordi hun er oppgitt over at staten anker saken mot hennes bror.

Máret Ánne Sara foran kunstveket Pile O´Sápmi

Da tingretten behandlet rettssaken til Jovsset Ánte Sara, stablet søstra Máret Ánne Sara opp en haug med reinhoder utenfor tinghuset i protest.

Foto: Inga Marie Guttorm / Ávvir

– Det er rett og slett ikke rom for festligheter akkurat nå. Vi fikk nettopp vite at regjeringen og staten anker dommen til Høyesterett. Det betyr at vår kamp fortsetter, sier Máret Ánne Sara til TV 2.

Den samiske bildekunstneren og forfatteren fra Kautokeino i Finnmark fikk nylig en invitasjon til feiringen av kongeparets 80-årsdager, men har bestemt seg for å takke nei.

Årsaken er broren Jovsset Ánte Sara sin rettslige kamp mot staten.

– Jeg har vondt inni meg

For tre år siden krevde Landbruks- og matdepartementet at Jovsset Ánte Sara fra Kautokeino skulle slakte halvparten av sine 150 reinsdyr, og 25-åringen svarte med å saksøke staten.

Saken har nå gått gjennom to rettsinstanser. Den unge reindriftssamen vant både i tingretten og i lagmannsretten.

Men staten har anket til Høyesterett. Landbruks- og matdepartementet opplyste fredag at de er uenige i lagmannsrettens dom, og at den reduksjonen de har pålagt 25-åringen er innenfor rammene av statens folkerettslige forpliktelser.

Jovsset Ante Sara

Jovsset Ánte Sara er med i NRKs sakte-TV «Reinflytting minutt for minutt». På fredag uttalte han seg om statens anke av saken hans.

Foto: NRK

– Jeg har hatt vondt inni meg, å vite at de ikke ser at det ikke er rett det som skjer. 75 dyr er rett og slett et avvikslingsvedtak. Man får ikke en gang en skuter av å selge 75 dyr, sier Jovsset Ante Sara til NRK.

Kunstnersøstra har lagt merke til at det er regjeringen som er avsender for invitasjonen.

– Det er litt paradoksalt at regjeringen inviterer, samtidig som de presser oss for tredje gang, sier Máret Ánne Sara til TV 2.

Men ble du ikke glad for invitasjonen?

– Selvfølgelig ble jeg glad. Jeg setter stor pris på hele kongefamilien, som har vært støttende og sympatisk overfor den samiske befolkningen. Selvfølgelig blir man glad, svarer hun.

Pile o`Sápmi

Tittelverket «Pile o´ Sápmi» ble i februar 2016 reist i Tana sentrum. Verket består av over 100 reinhoder.

Máret Ánne Sara har hentet inspirasjon til installasjonen «Pile o´ Sápmi» fra den nordamerikanske historie. På 1800-tallet utryddet nærmest europeere bøffelstammen på 50 millioner dyr.

Pile o'Sapmi

«Pile o´ Sápmi» er laget etter inspirasjon fra nordamerikansk historie.

Foto: Iris Egilsdatter

Det var en bevisst strategi, beordret fra øverste styringshold. Kolonistene ville ha landet, men landet var befolket. Bøffelfolket sto i veien. Beordrelsen, strategien, var enkel men effektiv, eliminèr det folket lever av og folket vil forsvinne.

Bakgrunnen for navnet Pile o´ Bones var trofé-fjellene som kolonistene laget av oppstablede bøffelhoder.

Korte nyheter

 • Suoma davimus Pride-doalut

  Anára Pride lágiduvvo lávvordaga Anára márkanis. Doalut leat Sajosa šiljus ráidovázzima maŋŋá. Das leat earret eará piknik, musihkkaovdanbuktimat ja iešguđetlágán bargobájit. – Lean oaidnán, ahte olbmot leat vuordán dákkár dáhpáhusa ja leat ilolaččat, čilge Nuoraidráđi lahttu Hilda Musta Yle Sápmái. Dán vahkus lea ávvuduvvon virggálaš Pride-vahkku Suomas.

  Sápmi Pride 2017 Anáris, i Enare
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Samiske rettigheter vektlagt i forslag til ny minerallov

  Minerallovutvalgets leder Ernst Nordtveit overleverte i dag utvalgets forslag til ny minerallov i form av NOU 2022:8 «Ny minerallov». Nordtveit forteller at et av de sentrale problemstillingene utvalget har diskutert er de samiske interessene.

  – Utvalget har lagt vekt på at loven må oppfylle de folkerettslige pliktene Norge har og en må ta hensyn til de rettighetene samene har etter nasjonalrett, alminnelig tingsrett til reinbeite og til å utnytte andre ressurser.

  I forslaget til ny minerallov foreslår de blan annet å oppheve skillet mellom Finnmark og resten av landet.

  – Vi foreslår å oppheve skillet mellom Finnmark og resten av landet, og vi snakker om tradisjonelle samiske områder samlet over hele landet. Og vi innfører regler om at det må foreligge avtale eller riktig operasjon om samiske rettigheter for at området skal kunne tas i bruk.

  I forslaget er også urfolksvederlag diskutert hvor de har kommet frem til regler også til utnytting av grunneiers mineraler i samiske områder.

  Næringsminister Jan Christian Vestre var glad for å kunne motta utvalgets forslag i form av NOU. Denne skal nå ut på høring, og Vestre oppfordrer folk til å komme med høringssvar.

  – Kjære venner, det blir ikke et grønt skifte hvis vi ikke vi klarer å få til en bærekraftig mineralutvinning, sa Jan Christian Vestre da han fikk overlevert forslaget.

  Gruvedrift i Kvalsund
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Geige minerálaláhka árvalusa

  Minerálalágalávdegoddi geige otne ođđa minerálalága árvalusa ealáhusministarii.

  Geahča dáhpáhusa dáppe:

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/minerallovutvalget/id2921666/