Hopp til innhold

Skuffet over Kongeriket Norge - sier nei til å feire kongelig bursdag

Máret Ánne Sara er invitert til kongelig 80-årsfeiring, men hun takker nei fordi hun er oppgitt over at staten anker saken mot hennes bror.

Máret Ánne Sara foran kunstveket Pile O´Sápmi

Da tingretten behandlet rettssaken til Jovsset Ánte Sara, stablet søstra Máret Ánne Sara opp en haug med reinhoder utenfor tinghuset i protest.

Foto: Inga Marie Guttorm / Ávvir

– Det er rett og slett ikke rom for festligheter akkurat nå. Vi fikk nettopp vite at regjeringen og staten anker dommen til Høyesterett. Det betyr at vår kamp fortsetter, sier Máret Ánne Sara til TV 2.

Den samiske bildekunstneren og forfatteren fra Kautokeino i Finnmark fikk nylig en invitasjon til feiringen av kongeparets 80-årsdager, men har bestemt seg for å takke nei.

Årsaken er broren Jovsset Ánte Sara sin rettslige kamp mot staten.

– Jeg har vondt inni meg

For tre år siden krevde Landbruks- og matdepartementet at Jovsset Ánte Sara fra Kautokeino skulle slakte halvparten av sine 150 reinsdyr, og 25-åringen svarte med å saksøke staten.

Saken har nå gått gjennom to rettsinstanser. Den unge reindriftssamen vant både i tingretten og i lagmannsretten.

Men staten har anket til Høyesterett. Landbruks- og matdepartementet opplyste fredag at de er uenige i lagmannsrettens dom, og at den reduksjonen de har pålagt 25-åringen er innenfor rammene av statens folkerettslige forpliktelser.

Jovsset Ante Sara

Jovsset Ánte Sara er med i NRKs sakte-TV «Reinflytting minutt for minutt». På fredag uttalte han seg om statens anke av saken hans.

Foto: NRK

– Jeg har hatt vondt inni meg, å vite at de ikke ser at det ikke er rett det som skjer. 75 dyr er rett og slett et avvikslingsvedtak. Man får ikke en gang en skuter av å selge 75 dyr, sier Jovsset Ante Sara til NRK.

Kunstnersøstra har lagt merke til at det er regjeringen som er avsender for invitasjonen.

– Det er litt paradoksalt at regjeringen inviterer, samtidig som de presser oss for tredje gang, sier Máret Ánne Sara til TV 2.

Men ble du ikke glad for invitasjonen?

– Selvfølgelig ble jeg glad. Jeg setter stor pris på hele kongefamilien, som har vært støttende og sympatisk overfor den samiske befolkningen. Selvfølgelig blir man glad, svarer hun.

Pile o`Sápmi

Tittelverket «Pile o´ Sápmi» ble i februar 2016 reist i Tana sentrum. Verket består av over 100 reinhoder.

Máret Ánne Sara har hentet inspirasjon til installasjonen «Pile o´ Sápmi» fra den nordamerikanske historie. På 1800-tallet utryddet nærmest europeere bøffelstammen på 50 millioner dyr.

Pile o'Sapmi

«Pile o´ Sápmi» er laget etter inspirasjon fra nordamerikansk historie.

Foto: Iris Egilsdatter

Det var en bevisst strategi, beordret fra øverste styringshold. Kolonistene ville ha landet, men landet var befolket. Bøffelfolket sto i veien. Beordrelsen, strategien, var enkel men effektiv, eliminèr det folket lever av og folket vil forsvinne.

Bakgrunnen for navnet Pile o´ Bones var trofé-fjellene som kolonistene laget av oppstablede bøffelhoder.

Korte nyheter

 • Guovža speadjan sávzzaid - Oaččui báhčinlobi

  Stádahálddašeaddji Tromssas ja Finnmárkkus lea addán lobi báhčit ovtta guovžža Porsáŋggu gielddas. Dat geavvá maŋŋá on leat guokte sávzaráppi Porsáŋggus čakčamánu 22 beaivvi. Bivdoguovlu lea gaskal Skuvvanvári ja Leavnnja ja báhčinlohpi bistá čakčamánu 30 beaivái. Mannan vahkku muitalii Robert Severin Pedersen ahte lea gávdnan 14 sávzaráppi maid guovža galgá leat speadjan.

 • Hun er første daglige leder av Samisk hus Tromsø

  Jill Abelsen Olsen (bildet) er ansatt som første daglige leder av Romssa Sámi Viessu - Samisk hus Tromsø, opplyser styreleder Torjer Olsen i en pressemelding.

  Abelsen Olsen starter i stillinga i løpet av høsten og er i første omgang engasjert i et år med mulighet for forlengelse.

  Hun får varierte arbeidsoppgaver og skal lede det videre arbeidet med å finne høvelige lokaler for Romssa Sámi Viessu.

  I tillegg skal hun sette i gang og drive arrangementer, sette i gang prosjekter og søke om nye prosjektmidler, og koordinere samarbeidet med og innsatsen mot de mange interesserte organisasjonene, foreningene, bedriftene og enkeltpersonene.

  Abelsen Olsen kommer fra stilling som seniorrådgiver i Nasjonalt samisk kompetansesenter, som er en del av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

  Jill Abelsen Olsen
  Foto: Privat
 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK