Skuffet over at publikum er utestengt fra representantene

Torbjørg Leirbakken har reist helt fra Storfjord i Lyngen for å følge med på det historiske møtet Sametinget har på Stortinget, men hun og andre besøkende får ikke treffe sametingsrepresentantene.

Torbjørg Leirbakken

Torbjørg Leirbakken har reist fra Lyngen til Oslo for å følge det historiske møtet Sametinget har på Stortinget, men er helt utestengt fra representantene fra publikumsplassen på galleriet.

Foto: Åse Pulk/NRK

Hun og de fem andre som er kommet for å følge sametingsmøtet i Stortinget må sitte på galleriet i lagtingssalen, og får ikke komme ned til politikerne.

– Nesten ingen vits å komme hit

– Vi får ikke snakke med representantene, og det synes jeg er veldig trist fordi vi kan jo også ha spørsmål til dem eller input i forskjellige saker som vi er interessert i. Det synes jeg er veldig leit. Vi kunne i de minste fått komme ned til dem i kaffepausene. Vi er jo heller ikke veldig mange her som følger møtet.

Publikum må sitte på galleriet

Publikum er henvist til galleriet i lagtingssalen, hvor de ikke har mulighet til å komme ned til representantene.

Foto: Åse Pulk/NRK

I sametingsbygget i Karasjok er dette ikke noe problem, der får publikum snakket med representantene og diskutert saker med dem. Leirbakken har prøvd å spørre om lov til å dra ned til representantene, men har ikke fått lov til det.

– Her på Stortinget er det veldig strengt, vi får ikke ha laptop med engang.

Leirbakken er i tillegg partiet Árjas 1. vara fra Gáisi valgkrets og får da ikke snakket med sine egne om saker som skal behandles.

– Jeg må ta med representantene mine i etterkant. Det er bare sånn det er og det er litt vanskelig. Det var nesten ingen vits i å komme hit. At vi er blitt utestengt fra representanene, ja der har Stortinget etter mitt syn gjort en liten brøler.

Avdelingsdirektør i Sametinget Randi Romsdal Balto

Avdelingsdirektør i Sametinget Randi Romsdal Balto

Foto: Åse Pulk/NRK

– Gjester kan ikke invitere gjester

Avdelingsdirektør Randi Romsdal Balto i Sametinget sier at det er helt vanlig i Stortinget at publikum bruker publikumsgalleriet og at de ikke får komme ned til politikerne.

– Så er det sånn at vi i Sametinget selv er gjester og reglementet tilsier at gjester ikke får ta imot gjester.

Hvis det er noen som Sametinget har behov for skal komme og snakke med politikerne i Sametinget av en eller annen grunn, så må de sende søknad til Stortinget. Hvis de innvilger søknaden, så blir den videresendt til sikkerhetsavdelingen, som da får i oppgave å slippe vedkommende inn.

– Det er selvfølgelig ikke sånn vi har det på Sametinget, men nå er vi gjester og vi må bare respektere de reglene som gjelder her. Her er mye strengere sikkerhetsregler enn vi har på Sametinget i Karasjok, og det er jo snakk om sikkerhet her.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Inviterer til kulturkveld i Samisk Hus

Sametingspresident Aili Keskitalo kan imidlertid fortelle publikum at de kan møte sametingsrepresentantene på Samisk Hus i Oslo i kveld.

– Jeg skjønner jo at folk er skuffet, fordi når vi er i Karasjok, så er det ikke vanskelig for publikum å snakke med sametingspolitikerne i pausen, men her er det ikke vi som bestemmer. Men til dem som gjerne vil treffe politikerne vil jeg si at alle representantene er invitert til kulturkveld i Samisk Hus i Oslo. Der kommer vi til å være og der er det mulighet for å treffe oss og snakke med oss, sier Keskitalo.

Se bilder fra Sametingets plenumsmøte på Stortinget: