NRK Meny
Normal

Skuffet og opprørt over at reinbeitekonvensjonen trekker ut i tid

– Nå går vi mot en ny vår og sommer uten en reinbeitekonvensjon. Jeg er skuffet og opprørt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Myndighetene i Norge og Sverige har hatt en felles målsetting om at ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon skal bli ratifisert i løpet av 2016, men nå kommer arbeidet med en ny konvensjon trekke ytterligere ut i tid fordi man på svensk side igangsetter et utredningsarbeid . Det er høyst usikkert når en ny konvensjon kan bli ratifisert.

Føler at myndighetene trenerer saken

– Jeg er veldig skuffet. Dette er et brudd på løftene både den norske landbruksministeren og den svenske kom med i Luleå i november om å ratifisere konvensjonen i løpet av 2016. Vi er ikke ett skritt nærmere en løsning på et samisk problem som er skapt av den norske og den svenske staten, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Hun synes ikke det er akseptabelt at det på svensk side skal igangsettes et utredningsarbeid nå.

– Jeg synes det er meget merkelig at man på svensk side skal sette i gang en egen utredning. Hvis saken skal utredes på nytt, så må man lage en felles utredning. Dette er ikke bare en sak som berører svensk side, det er også en sak som berører norsk side, sier Keskitalo, som ikke tror at en ensidig svensk utredning vil gi noen ny felles løsning.

– Jeg vet ikke hva de håper å finne ut på de månedene de har satt av til utredningen, som skal være ferdig i juni, sier Keskitalo, som har følelsen av at man trenerer saken.

– Jeg tror at dette er en delikat og vanskelig sak for dem, siden de ikke klarer å komme til enighet, sier Keskitalo, som også undrer seg over at Sametinget i Sverige har godtatt arbeidsmåten til den svenske regjeringen.

– Verst tenkelige situasjon

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon opphørte å gjelde i 2005, og siden har det ikke vært en avtale som regulerer reinbeiteområdene mellom Norge og Sverige. Ny konvensjon ble undertegnet i 2009, men på grunn av motstand fra samisk hold, spesielt på svensk side, har ratifiseringen ennå ikke skjedd.

De som taper på at man ikke får på plass en reinbeitekonvensjon er reineierne i Norge og Sverige, mener sametingspresidenten.

– De har mange ganger sagt at denne situasjonen man er i nå er den verst tenkelige situasjonen, fordi man ikke vet hvilke lover og regler man skal følge. Noen følger norske lover, mens andre følger Lappekodisillen. Dette fører bare til uenigheter og konflikter, sier Keskitalo.