– Árja har tatt stemmer fra NSR

Árjas framgang er en protest mot de andre partiene, mener Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Marit Elin Kemi / NRK

Etter at 9.501 stemmer var talt opp hadde Arbeiderpartiet 14 mandater, og NSR hadde også 13.

– Det er snakk om små marginer og vi må vente på sluttresultatene før vi kan konkludere med noe, sier Keskitalo.

Gratulerer Árja

NSR er sterk i Gáisi valgkrets, Vesthavet valgkrets og Sør-Norge valgkrets.

– De er ikke helt ferdig med opptellingen der, så vi har ikke sluttresultatet enda. Men det er jo områder hvor vi tidligere har gjort gode valg, før valgordningen ble endret og det ser ut til at vi klarer å holde på velgerne i de områdene.

I Ávjovárri valgkrets ser det ut til at Árja blir et stort parti i Sametinget med tre representanter etter de foreløpige resultatene.

– Jeg ser at Árja gjør et utrolig godt valg i denne valgkretsen og jeg må gratulere dem med det.

– Mistet velgere til Árja

Keskitalo tror NSR har mistet velgere til nettopp Árja.

– Det ser ut til at Árja har klart å ta stemmer fra oss, Samefolkets parti, Fastboendes liste, Arbeiderpartiet og kanskje også andre partier. De har klart å mobilisere godt i denne valgkretsen.

Hun tolker Árjas framgang som en protest mot de andre partiene.

– De er ikke fornøyd med jobben vi har gjort og vil prøve nye muligheter.

– Må akseptere valgresultater

Keskitalo sier at det er for tidlig å ta kontakt med andre partier med tanke på et samarbeid.

– Vi må først se hva slags partier og representanter kommer inn på Sametinget. Vi er klar til å samarbeide med andre grupper, men hvis det er slik at Ap har den største sametingsgruppa, så har de et bedre grunnlag enn oss til å danne flertall.

– Er det ikke bittert om du ikke blir president?

– Man må bare akseptere valgresultater, det er det politiske liv. Man vet ikke hvordan det går, det er velgerne som avgjør.