NRK Meny
Normal

Skremte vekk mineralletingsselskap

Mineralletingsselskap vil ikke drive muting i Indre-Finnmark, fordi reindrifta så sterkt har gått i mot dette.

Tre utenlandske mineralletingsselskap har søkt om mutingstillatelse i Indre-Finnmark og fått det, nemlig svenske International Gold Exploration, det internasjonale mutingselskapet Anglo American og engelske All Star Minerals.

LO sint på reindrifta

– Seier for reindrifta

Bergmester Per Zakken Brekke i Norge sier til Sámi Radio at All Star Minerals nå har trekt seg fra mineralletingsarbeid i Indre-Finnmark og spesielt Kautokeino. Leder i områdestyret i Vest-Finnmark, Mikkel Nils Sara, tar dette som en seier for reindrifta.

– Jeg synes det er bra at det nå roer seg ned litt, at det ikke blir så sterkt press mot reindrifta fra mineralletingsselskaper. All den letevirksomheten som selskapene driver i reinbeiteområdene, forstyrrer reinen, sier Sara.

Håper andre ikke overtar

Reinbeitedistrikt Midtre sone - 30 B gikk i fjor høst sterkt i mot søknaden fra All Star Minerals, fordi dette vil ødelegge store arealer av høst- og kalvingsområde for distriktet. Likevel godkjente bergmester Per Zakken Brekke søknaden om mutinger i Kautokeino kommune. Nå velger selskapet imidlertid å trekke seg.

Mikkel Nils Sara håper nå at andre mutingsselskap ikke overtar der hvor All Star Minerals slapp.

– Med tid og stunder kan det komme andre hit, sier Sara.