Vil ha mer oppdrett i område hvor motstanden mot næringen har vært sterk

Det har til tider vært store protester mot oppdrettsanlegg i Ofotfjorden. Nå planlegger et av landets største oppdrettsselskaper et nytt anlegg i området.

Cermaq

OMSTRIDT NÆRING: Dette er et av Cermaqs eksisterende lakseoppdrettsanlegg et annet sted. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Cermaq.no

Det er oppdrettsgiganten Cermaq som ønsker å etablere et nytt anlegg i Ofotfjorden, helt nord i Nordland fylke.

Dette melder Harstad Tidendes nettutgave (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Den planlagte lokaliteten er ved Bårøya i Evenes kommune.

Kveldslys over Ofotfjorden

Ofotfjorden i kveldslys. (Dette er fotografert i et annet område enn der det planlagte oppdrettsanlegget ønskes lokalisert).

Foto: Bodil Kristine Fagerthun

Vil berøre elvemunning

Ifølge avisa er det snakk om et anlegg som til sammen skal ha plass til 3900 tonn med såkalt biomasse, og skal bestå av 16 lakse-«bur».

Området er av Evenes kommune regulert for natur, friluftsliv ferdsel og fisk, og vil berøre Laksåsvassdragets munningsområde.

Cermaq søker nå om dispensasjon fra arealplanen, og vil ved en eventuell dispensasjonsinnvilgelse siden søke om oppdrettskonsesjon.

Protester og hærverk mot oppdrett

Det har gjennom årene og til tider vært stor motstand mot etableringer av fiskeoppdrett i ofotfjordområdet.

Både fra lokalpolitikere, fra deler av lokalbefolkningen og fra sametingshold har protestene vært sterke.

I 2011 ble det ved minst to tilfeller utført hærverk mot et av Ofotfjordens oppdrettsanlegg. Da ble ankerliner kuttet, blåser ble punktert, og fortøyninger var senket til bunns.

Fristen for å komme med høringsuttalelser er 11. august i år.