Skoltesamer sto for åpningen av Ávv-Skoltesamisk Museum

Bygget for østsamisk museum i Neiden sto ferdig i 2008, men med mange feil og mangler så kunne det ikke tas i bruk. Nå er museet åpnet, og det er skoltesamene glad for.

Skoltesamene fra venstre Karina Mathisen og Seija Sivertsen

ÅPNING: Skoltesamene Karina Mathisen og Seija Sivertsen var to av tre skoltesamer som var verter under åpningen av østsamemuseet Ávv-Skoltesamisk Museum i Neiden.

Foto: Arnt Uchermann

Mange år har gått siden Sametinget i 1998 vedtok at det skulle bygges et samisk tusenårssted, et østsamisk eller skoltesamisk museum i Neiden.

Byggearbeidene kom i gang, men det tok mange, mange år før museet kunne åpnes, på grunn av mangler og problemer med klimaanlegget.

Skoltesamer sto for åpningen av museet i Neiden

Karina Mathisen

LANGTREISENDE: Karina Mathisen er stolt over sin skoltesamiske bakgrunn, og veldig glad for at hun fikk være med på åpningen av Ávv-Skoltesamisk Museum. Hun kom fra Trondheim for å delta som en av vertene på åpningsdagen.

Foto: Randi Worum Mathisen

Det var skoltesamer som sto for åpningen av Ávv-Skoltesamisk Museum. Karina Mathisen er stolt over sin skoltesamiske bakgrunn, og er også svært takknemlig for at hun fikk være med som en av tre skoltesamiske verter på åpningsdagen.

– Den fineste opplevelsen var da Neidens eldste skoltesame fikk overlevert nøkkelen til museet ifra Statsbygg og departementet, sier Mathisen.

Hun er skoltesame, men språket har hun ikke fått med seg, fordi skoltesamene i en periode prøvde å skjule sin identitet. Dels fordi alle skulle fornorskes, men også fordi skoltesamene var nederst på rangstigen i Øst-Finnmark.

– Nå er det slik at den yngre generasjonen av skoltesamene i Neiden er stolte over sin skoltesamiske tilhørighet, sier Mathisen.

Hun forteller at hennes oldemor hadde mange barn, så hun har mange etterkommere som nå står frem som stolte skoltesamer.

Ventet på å få åpne museet i ni år

Steinar Pedersen ved Tanabredden

FORNØYD: Steinar Pedersen er styreleder for Tana og Varanger Museumssiida. Han er glad for at det samiske Tusenårstedet Ávv-Skoltesamisk Museum endelig kunne åpnes.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametinget vedtok i 1998 at samisk tusenårssted skulle bygges i Neiden. Først nå på slutten av juni ble dette tusenårsstedet åpnet.

Styreleder for Tana og Varanger Museumssiida, Steinar Pedersen, forteller at det har vært mye som måtte gjøres før museet kunne åpnes.

Tana og Varanger Museumssiida står som eier av gjenstandene i museet, men hvis dagens skiftordning noen gang blir oppløst så er det kommunene som vil stå som eiere av museumsgjenstandene.

Statsbygg er eier av bygget, og Tana og Varanger Museumssiida betaler husleie for bygget og Sametinget står som husleiegarantist for fremtiden.

Basisutstillingen forteller skoltesamenes historie

Honna Havas

STOLT: Museumsleder på Ávv-Skoltesamisk Museum er glad for at de nå kan vise den skoltesamiske historien for besøkende. Hun er stolt over basisutstillingen som forteller om skoltesamenes områder og levesett.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Museumsleder Honna Havas gleder seg til å få vise skoltesamenes historie til de som kommer innom Ávv-Skoltesamisk Museum.

De kan fortelle om skoltelandet, som går over et stort område, fra vestsiden av Sevettijärvi i Finland og nesten til Murmansk i Russland, til Kolafjorden til Varangerfjorden og nesten helt til Kvitsjøen.

Basisutstillingen viser skoltesamenes levemåte, og at områdene fremdeles har skoltesamisk bosetting. Museumslederen er svært glad for at det kom så mange skoltesamer til åpningen av museet.