Skolen ordnet samisklærer etter NRK-oppslag

Mamma Linda Mari jubler over at førsteklassingen Leah slipper å lære sitt morsmål via en datamaskin.

Røyrvik skole

I 2013 ble Røyrvik kommune innlemmet i samisk forvaltningsområde. Dermed er blant annet Raarvihken skuvle/Røyrvik skole forpliktet å tilby samiskundervisning til samiske elever.

Foto: Skjermdump fra Facebook

– Kjempebra. Nå får Leah en fysisk tilstedeværelse med en person, og ikke en PC-skjerm. Fra og med kommende mandag har hun en lærer i samisk, sier en storfornøyd mamma Linda Mari Jåma til NRK.

Hun er glad for at saken ble løst så kort tid etter at hun fortalte om dette til NRK for snart to uker siden.

– Media har stor påvirkning. Da NRK omtalte denne saken så var det med på å sette press på kommunen til å finne en snarlig løsning, sier Jåma.

Linda Mari Jåma

FORNØYD: Linda Mari Jåma.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Læreren tilbød seg å komme til Røyrvik

Leah bor i Røyrvik kommune i Trøndelag fylke, og er den eneste sørsamiske eleven i Raarvihken skuvle/Røyrvik skole.

Røyrvik tilhører samisk språkforvaltningsområde, og er med det forpliktet å tilby samiskundervisning til samiske elever.

Åpningsbåndet flettes da Røyrvik kommune ble samisk

SAMISK FEIRING: Det var stor festivitas da Røyrvik kommune i 2013 offisielt ble innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: Naina Helen Jåma Wigdahl / Gïeleaernie

– Rett før skolestart fikk vi en avtale med Gaske-Nøørjen Saemienskovle i Hattfjelldal om fjernundervisning. Men så har læreren, som skal stå for fjernundervisningen, valgt å komme til Røyrvik én dag i uken, opplyser enhetsleder for oppvekst og skole Anna-Lisa Persson til NRK.

Er dette en god løsning?

Anna-Lisa Persson

FORNØYD: Enhetsleder ved Røyrvik Oppvekstsenter Anna-Liisa Persson.

Foto: Røyrvik kommune

– Ja, det er vel det beste vi kan få til per dags dato, men vi lyser fortsatt ut stillingen som samisklærer, svarer Persson.

Det er 132 kilometer mellom Hattfjelldal og Røyrvik. Kjøreturen med bil tar rundt to og en halv time – én vei.

– Nå får Leah det hun har krav på. Hun kan få «bade» i språket en hel dag. Hele mandagen er satt av til det. Det blir ikke bare undervisning. Nå kan de også gjøre forskjellige ting ute, forklarer Jåma.

Glad for at det løste seg

Ordføreren i Røyrvik, Hans Oskar Devik (Sp), er også fornøyd med Leah har fått en løsning alle er fornøyde med.

Hans Oskar Devik

FORNØYD: Ordfører Hans Oskar Devik (Sp).

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Vi ønsker å gi den samiskopplæringen vi skal gi. Selv om vi ikke har fått til en permanent løsning, så har vi funnet en god løsning for førsteklassingen Leah. Det er vi fornøyd med, sier Devik.

Ordføreren mener det er viktig få på plass en fast samisklærer.

– Vi må få flere til å ta pedagogisk utdanning i samisk språk. Vi må informere og tilby bindingstid. Det kan være aktuelt med stipend. Jeg tror at vi må ut og selge oss, utdyper Devik.

Om fire år har familien Jåma enda et skolebarn. Mamma Linda Mari håper at lærersituasjonen i fremtiden blir bedre.

– Fem sørsamiske studenter har begynt på lærerstudiet, men de er jo ikke ferdige før om fem år. Så det er lenge å vente, fastslår Jåma.

Korte nyheter

 • Borch árvvoštallá permišuvnna ohcat

  Porsáŋggu sátnejođiheaddji Aina Borch árvvoštallá oanehašáigái ohcat permišuvnna sátnejođiheaddji doaimmas. Dán čállá Ságat. Ovdagottečoahkkimis dán vahkkus dieđihii Aina Borch ovdagoddái ahte geahččá vejolašvuođa gaskaboddosaš permišuvnna váldit dán jagi lohpi. Duogáš dása lea go Borch doaibmá beaivválaš jođiheaddjin fitnodagas Verdde Hotel Lakselv AS, maŋŋá go beaivválaš jođiheaddji heittii beaivvát ala dán mánu álggus. Sátnejođiheaddji ii hálit kommenteret dán ášši Ságat áviisii.

  Aina Borch (Ap)
  Foto: Jan Harald Tomassen / NRK
 • Eatnašat dáhttot bissut Finnmárkkus

  Finnmárkku stuorámus suohkanis Álttás dáhttot eatnašat leat oassin Finnmárkku, ovdalii go gártat oassi Tromssa fylkkas maŋŋá go Tromssa ja Finnmárkku fas juhkko. Dán čájeha oaiviliskkadeapmi dáhkkon NRK ovddas. 52 proseantta lohket Áltá berre leat oassi Finnmárkkus, seammás go 32 proseantta háliida leat oassin Tromssas. Oaiviliskkadeames de guovttis golbmasis lohket ahte álbmotjienasteapmi dán birra ferte leat geatnegahtti. Lea nu ahte Tromssa ja Finnmárkku fylkkaráđis leat sádden ohcama sirret fas Tromssa ja Finnmárkku guovtti fylkan.

  Alta med Nordlyskatedralen
  Foto: Kai Erik Bull / NRK
 • Sámedikki rahpandoalut sáddagis

  Otne rahpá Majestehtalaš Gonagas Harald V ovccát Sámedikki. Dát dáhpáhuvvá diibmu ovttas otne. NRK Sámis sáddet NRK1 kanálas ja neahtta-TVs dán rahpama ja Veaigesátta sáddejuvvo maid otne Sámedikkis. Maŋŋá beaivemállásiid maidda gonagas ja kruvdnoprinsa searvaba, de álgá Sámedikki dievasčoahkkin.

  Dáppe oainnát neahtas dan.

  Dii. 12.45 álgá dát TV-sátta ja bistá dii. 14.00 rádjai.

  Kronprins Haakon og Kong Harald på Sametinget
  Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK