Skolekonflikt i Tysfjord

Konflikten om skoletilbudet i Tysfjord er fastlåst. Kommunen flyttet ungdomskoletrinnet på Storjord oppvekstsenter til Drag på grunn av lærermangel, men fem elever som fikk lang reisetid har streiket hele uka. Foreldrene sier de har funnet lærer, men kommunen vil ikke ansette vedkommende på grunn av at det kan virke lønnsdrivende for resten av lærerne. Det forteller ordfører Tor Asgeir Johansen.