Hopp til innhold

Skoleklasse i «arrest»

En skoleklasse i Kautokeino har tilbrakt denne uka i et kjellerrom som en gang ble brukt som arrest.

Kjellerrom i kommunehuset i Kautokeino

Kjellerrommet i kommunehuset i Kautokeino, som en gang i tiden var lensmannskontorets arrest.

Foto: Åse Pulk/NRK

På grunn av at skolen er under oppussing, har elevene i klasse 7A ved Kautokeino barne- og ungdomsskole holdt til på Bákteharji idrettshall i par måneder. Men nå har kommunen leid ut hallen i seks uker, og elevene ble mandag flyttet til kommunehuset.

Denne uka har de tilbrakt i et kjellerrom på kommunehuset, hvor det er små vindu som ikke kan åpnes. I går ble elevene sluppet ut av kjelleren i kommunehuset. Det skriver Altaposten .

Har vært arrest

– Det gamle lensmannskontoret hadde arrest der en gang i tiden, forteller klassekontakten til avisa. Han forteller at ungene ble syke, med hodepine, astma og allergiske reaksjoner.

I et hastemøte med skoleledelsen i går ble det bestemt at de 16 elevene i løpet av par timer skulle få komme ut av kjelleren. De skal flyttes tilbake til skolen, og dele rom med en annen klasse.

Lurer på om det er lovlig

Mor Astrid Rasdal Kemi forteller til Altaposten at elevene i høst måtte gå i pussestøv og skrot. Datteren lider av kronisk astma, og ble akutt syk. Etter en stund ble elevene flyttet opp fra skolen til idrettshallen, og helseplagene bedret seg.

Men da ungene mandag ble satt i kjelleren på kommunehuset, ble datteren igjen akutt syk. Kemi forteller at lokalet ikke har luftemuligheter og vindu uten rømningsmuligheter.

– Jeg lurer på om det er lovlig, spør Kemi. Hun føler at skoleledelsen ikke tar saken alvorlig, og har for egen del bedt om møte med skolen i dag.

– Ikke bra

For ledelsen ved Kautokeino barneskole er saken ubehagelig.

– Dette er ikke veldig bra, medgir inspektør Kirsten Marit Olsen, som svarer ettersom rektor Bodil Utsi Vars ikke er til stede.

På spørsmål om det er lovlig å bruke slike rom til klasserom, svarer Olsen at hun ikke vet hvordan rommet ser ut, men hun medgir at det er krav om at det skal være fluktmuligheter.

Korte nyheter

 • Deanu njihtan ášši diggái

  Mánnodaga álgá diggi gos Deanu gieldda ovddeš IT-jođiheaddji ja okta fitnodateaiggát Hamaris leaba áššáskuhtton roavva korrupšuvnna ja roavva ekonomalaš verrošeami ovddas.
  Ovcci jagi badjel galgá gieldda ovddeš jođiheaddji leamaš mielde njámmame Deanu gielddas 21 miljovnna ruvnno.
  Ášši galgá Østre Innlandet diggegotti ovdii ja diggi bistá njeallje beaivve.

  Tana kommune, Tana rådhus.
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ruvdnoprinssas korona

  Norgga Ruvdnoprinssas lea duođaštuvvon korona ja dan dihte ii sáhttán son searvat morašipmilbálvalussii mii dollojuvvui Oslo duopmogirkus.

  Ruvdnoprinssas leat gehpes dávdamearkkat, čállá Gonagasšloahtta preassadieđáhusas.

  Oslo duopmogirku doalai morašipmilbálvalusa sotnabeaivve dii. 11.00.

 • Politiijat: Diggi mearrida galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii

  – Máŋggas daid báhčalanášši gillájeaddjin mat leamaš buohcciviesus, leat beassan mannat ruovttuideaset dál. Ii lean heaggavárra ovttasge sis, dan dieđihit politiijat.

  Politiijat áigot geahččalit ođđasit gažadit áššáiduhtton albmá dii. 12.

  – Politiijat leat ain dutkamin ášši. Leat biddjon olu resurssat čađahit prošeaktavuođđuduvvon dutkama, temáhtalaččat, nu go video, vihtangažadeapmi, áššáiduhtton almmái, digitálalaš guorran, guovlu ja rihkusteknihkalaš iskamat. Diggi galgá ihttin mearridit galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii.

  – Áššáiduhtton albmá duogáš ja gulolašvuođat leat dehálaš oasit áššedutkamis. Okta eará dehálaš oassi lea čielggadit leago áššáiduhtton almmái ovttasbargan geainnage báhččimis Oslos.

  Politiijat galget doallat preassabriefa sotnabeaivve dii. 14.00.