Skolekamp gir ny Musken-effekt

– Hva nå Musken? Det blir fokus for å gjøre den lulesamiske bygda i Nordland mer attraktiv. Skolekampen har ført til ny oppmerksomhet om framtida for Musken.

Nytt håp for muskensamfunnet
Foto: Sander Andersen/NRK

Odd Eriksen, fylkesrådsleder Nordland

Fylkesråd Odd Eriksen.

Foto: NRK

– Tysfjord kommune bør nå sette i gang et forprosjekt der vi undersøker muligheten for et hovedprosjekt som skal jobbe med "hva nå Musken", sier fylkesråd Odd Eriksen i Nordland.

Denne uka møttes fylkesmannen i Nordland, fylkesråden, statssekrtæren for samiske saker og Tysfjord-ordfører Anders Sæter.

Det er Musken-foreldrenes kamp de siste månedene for å beholde skolen, som har ført til økt fokus på bygda. En kamp som gjorde at elevene kunne fortsette å gå på hjemmeskolen.

– Tar vare på verdier

Resultatet av møte denne uken ble et forslag fra fylkesråden om et forprosjekt som skal se på om Musken kan gjøres mer attraktiv.

– Gjennom å se hvilke tiltak som kan igangsettes for å bevare og utvikle det lulesamiske språket, kulturen og miljøet, så er ikke det å sy puter under armene på Musken eller Tysfjord. Det er å ta vare på verdifulle verdier og kulturer i fedrelandet Norge, sier fylkesråd Eriksen til NRK.

Musken har flere ganger fått offentlige midler, og laksekonsesjonene var også gratis, men fylkesråden går altså ikke med på at dette er å sy puter under armene på muskensamfunnet.

Ber om innspill

Anders Sæter

Anders Sæter.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Ordfører Anders Sæter er allerede i gang med å spa fram ideer som igjen kan utvikle og sikre muskensamfunnet, og han vil i første omgang sammenkalle næringsliv som kan bidra med noe til den veiløse bygda.

– Fylkesmann, kommunen og fylkeskommunen skal snakke sammen om hvordan vi skal dra i gang et slikt prosjekt. Og penger finnes det, sier ordføreren.

Han har allerede har tanker om å se nærmere på den tidligere planen om natur- og kulturskole.

Leder i Hellmo kommunedelsutvalg, Tom Hegstad, jubler over dette initiativet, og er svært glad dersom et slikt prosjekt igangsettes.

– Her er muligheter, men vi må ha drahjelp, sier han overveldende over forslaget.

Ps. Etter tre ukers permisjon er elevene ved Musken skole tilbake i undervisning fra i dag ved den skolen der de alltid har gått.