Hopp til innhold

Lovpriser sola med joik

Hele Karasjok skole ønsker sola velkommen tilbake med en solkonsert annethvert år.

Solkonsert

SANGGLEDE: En av skoleklassene på scenen.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Før konserten var Aslat Niillas Sara (10) både spent og nervøs. Mens mamma hjelper ham med å få på finstasen, rekker han å tenke på hvordan konserten blir.

Skaller

SLITSOMT: Aslat Niillas synes påkledningen tar litt for lang tid.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Det skal både synges, joikes og trommes. Hver klasse bidrar med to framføringer. Man åpner med solsangen hver gang.

– Det er kraft i joiken, og man får lyst til å joike enda mer, sier Aslat Niillas.

Folk i Karasjok er veldig glade for å hilse på sola når den kommer tilbake etter to måneder borte. I Finnmark er det mørketid fra slutten av november til slutten av januar.

Annethvert år samles derfor hele skolen til solkonsert på idrettshallen. Det er 340 barn i grunnskolen.

Solkonserten samler hele bygda. De som ikke deltar er publikum.

Aslat Niillas

SPENT: Aslat Niillas hadde nerver før konserten, men var fornøyd etterpå.

For Aslat Niillas gikk det bra. Han synes det var fint å slippe joiken ut sammen med så mange andre barn.

– Man tør å bruke stemmen mye mer når man gjør det sammen med andre, sier han stolt.

Lærere som står på

Lærer May-Britt Hansen Balto er en av pådriverne i dag.

– Det er veldig godt og lærerikt å kunne stå sammen på en stor scene, sier Balto.

May Britt Hansen Balto

STOLT: May-Britt Hansen Balto har stått på for å kunne levere en flott konsert til ære for sola.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Barna gleder seg veldig til konserten. De pynter seg med det fineste de har, og det hele er veldig høytidelig.

Skolen er glad for at de har en slik obligatorisk undervisning, som både gleder og er litt annerledes.

Korte nyheter

 • Equinor bajida gearggusvuođa

  Equinor bajida gearggusvuođa buot rusttegiin Norggas maŋŋágo gássabohccit Nuortamearas leat suođđan.

  Bornholm sullo olggobealde, Nuortamearas, galgá leat guktii bávkkehan láhka Nord Stream ovtta ja nuppi gássabohcciid. Dan maŋŋá leat gássabohccit suođđan.

  NRK dieđuid mielde bajiduvvui Equinora gearggusvuohta A dássái mannan ija, mii lea vuolimus dássi.

  Sihkarvuođa geažil eai hálit muitalit olu dorvvolašárvvoštallamiid ja sihkarvuođadoaimmaid birra.

  Suodjalusa allaskuvlla dutki, Geir Hågen Karlsen jáhkáge ahte Norgga gássa dáidá leat stuorámus saboterenmihtu olles Eurohpás dál.

 • – Boazodoallit eai galggašivčče dárbbašit soahtat Ukrainas

  Ruošša boazodoallit eai galggašivčče dárbbašit sáddejuvvot soahtat Ukrainas.

  Dákkár láhkaevttohusain bargá dál Ruošša stáhtaduma várrelahttu Sergej Kotkin.

  Son ákkastallá, ahte boazodoalus leat nu unnána olbmot ja sin bargu lea dehálaš ealihit bearrašiideaset.

  Ruošša lea máilmme stuorámus boazodoalloriika ja doppe leat sullii guokte miljon bohcco.

 • FA Sápmi Davvi-Kyprosii

  Davvi-Kypros lágida Conifa Eurohpá-gilvvuid boahtte geasi. FA Sápmi ja 20 eará joavkku našuvnnain ja guovlluin, mat politihkalaččat eai leat dohkkehuvvon, servet gilvvuide. Nu čállá T-Vine.

  Conifa dadjá sin ovddastit eambbo go 730 miljon olbmo miehtá máilmmi.