FeFo etablerer bedrift

Finnmarks Eiendommen starter energiselskap. Bioenergi av sagflis skal gi mange nye arbeidsplasser.

Skog
Foto: Arne Eithun / NRK

Bioenergi av sagflis skal gi varme til boliger og institusjoner i Finnmark. Det er FeFo som starter en slik bedrift.

Bedriften starter med produksjon av energi neste år og første leveranse går til Garnisonen i Sør-Varanger.

3000 kubikk tømmer skal hugges i Pasvik og det vil gi varme til ca.200 boliger, sier FeFo direktør Jon Meløy.

GULDAL: FeFo fitnodat

Nye arbeidsplasser

FeFo skal ikke tjene penger på bedriften, men etablere mange nye arbeidsplasser på de stedene hvor det er aktuelt å hogge skog.

Jon Meløy
Foto: NRK

Direktør Jon Meløy sier at det er aktuelt å starte med skogsdrift for bioenergi i Sør-Varanger, Tana, Karasjok, Alta og Porsanger.

-Det er bare folk fra de stedene som kan gi anbud om skogshogst og dermed blir det arbeidsplasser for stedets folk, sier Meløy.