– Visste ikke hva vi skrev under på

Styret i Rørosbygdene skogeierlag trakk seg torsdag kveld. Aldri har medieinteressen for lagets årsmøte vært større.

Flaue skogeiere

Rørosbygdene skogeierlag

F.v. Anne-Mari Estensen, Anders Sjøvold og Hans Arild Skott Tøndel.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg ber om unnskyldning, og beklager at det ble så mye støy.

Slik åpnet styreleder Anders Sjøvold møtet. Han sto mellom nestleder Anne-Mari Estensen og styremedlem Hans Arild Skott Tøndel.

Årsaken til den store interessen er høringsuttalelsen om "Den nye sameretten" som styret sendte til Justisdepartementet.

Her ga de blant annet uttrykk for at sørsamene ikke kunne tilhøre en urfolksgruppe fordi de er for intelligente.

Hele styret trakk seg

Det var Sjøvold, Estense og Tøndel som underskrev uttalelsen som ble sendt Justisdepartementet.

Anders Sjøvold

Anders Sjøvold og resten av styret trakk seg.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Under møte torsdag kveld, hvor omlag 30 skogeiere fra Røros var samlet, kom også beskjeden fra Anders Sjøvold om fratredelse.

– Vi har et styrevedtak om at vi skal trekke oss, sa han.

Etter årsmøtet skal skogeierlagets valgkomité med leder Arnstein Stensaas fungere som styre. Et ekstraordinært årsmøte senere velger nytt styre.

Visste ikke hva de skrev under på

Under møtet kom nestleder Estensen med sin forklaring:

– Jeg visste ikke hva jeg skrev under på. Jeg var midt mellom to reiser da Sjøvold kom med brevet som skulle underskrives. Han sa at det hastet.

Styremedlem Tøndel bedyret at heller ikke han var våken nok da han satt sitt navn på høringsuttalelsen.

De to øvrige styremedlemmene, Henning Tamnes og Odd Ivar Volden, opplyste at de ikke visste noe om den famøse uttalelsen.

– Vi leste det først i media, sa de på årsmøtet torsdag kveld.

LES OGSÅ: – Beklager, sørsamer

– Tar avstand

Etter kraftige reaksjoner både fra lagets egne medlemmer, lokalpolitikere og samer, valgte skogeierlaget å trekke uttalelsen.

LES OGSÅ: Klar melding til skogeier-styret i Røros: – Trekk dere

Torsdag vedtok formannskapet i Røros en uttalelse om saken.

– Som folkevalgte i Røros beklager vi, og tar sterk avstand fra synspunkter som er kommet i høringsuttalelsen fra Rørosbygdene skogeierlag om samerettsutvalgets innstilling. Vi er glade for at uttalelsen er trekt tilbake, heter det i vedtaket som ble sendt til kommunestyret.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen sa i går til NRK at dumskapen i Røros må stoppes.

LES OGSÅ: Olli ler av skogeierne

Årsmøte i Rørosbygdene skogeierlag

Omlag 30 skogeiere i Røros var samlet til årsmøte torsdag kveld.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK