NRK Meny
Normal

Skjelett-penger til Neiden

Skoltesamiske skjelett skal flyttes fra Oslo til Neiden. Regjeringen foreslår 1,5 millioner kr til dette.

Georg Ivanowitz

Georg Ivanowitz i skoltebyen i Neiden.

Foto: Harry Johansen

– Jeg føler det jo slik som de gamle følte det da de ble gravd opp og fjernet derifra, så jeg føler en glede at de kommer tilbake igjen, sier skoltesamen Ivan Ivanowitz.

HØR: Ivan Ivanowitz om skjelettpenger

For ham er dette like stort som for samene da de fikk sine hodeskaller tilbakeført.

Fem kroner pr. skjelett

Skoltesamen synes det er vondt å tenke på at skjelettene ble solgt til forskning for fem kroner stykket. Det er snakk om tilsammen 94 skjelett.

Han har ikke så mye mer å si enn at det er virkelig gledelig at disse pengene nå kommer slik at skjelettene kan tilbakeføres.

– Skjelettmaterialet, som i dag er oppbevart ved Universitetet i Oslo, planlegges gjenbegravet på gravplassen i Skoltebyen i Neiden, heter det i forslaget til neste års statsbudsjett.

Bevilgningen er kommet i stand etter konsultasjoner med Sametinget i mai i år.

Nytt museum

– Regjeringen foreslår også en bevilgning på 2,5 millioner kr til Østsamisk museum. Kostnadsrammen for Østsamisk museum er fastsatt til 42 mill. kroner. Statsbygg er byggherre. Bygget skal stå ferdig i løpet av 2008, og Østsamisk museum skal da starte innflyttingen.

Det foreslås en bevilgning 2,5 mill. kroner i 2009. Beløpet skal gå til blant annet utstillinger og inventar, heter det i forslaget i statsbudsjettet.