Skjelett-penger til Neiden

Skoltesamiske skjelett skal flyttes fra Oslo til Neiden. Regjeringen foreslår 1,5 millioner kr til dette.

Georg Ivanowitz

Georg Ivanowitz i skoltebyen i Neiden.

Foto: Harry Johansen

– Jeg føler det jo slik som de gamle følte det da de ble gravd opp og fjernet derifra, så jeg føler en glede at de kommer tilbake igjen, sier skoltesamen Ivan Ivanowitz.

HØR: Ivan Ivanowitz om skjelettpenger

For ham er dette like stort som for samene da de fikk sine hodeskaller tilbakeført.

Fem kroner pr. skjelett

Skoltesamen synes det er vondt å tenke på at skjelettene ble solgt til forskning for fem kroner stykket. Det er snakk om tilsammen 94 skjelett.

Han har ikke så mye mer å si enn at det er virkelig gledelig at disse pengene nå kommer slik at skjelettene kan tilbakeføres.

– Skjelettmaterialet, som i dag er oppbevart ved Universitetet i Oslo, planlegges gjenbegravet på gravplassen i Skoltebyen i Neiden, heter det i forslaget til neste års statsbudsjett.

Bevilgningen er kommet i stand etter konsultasjoner med Sametinget i mai i år.

Nytt museum

– Regjeringen foreslår også en bevilgning på 2,5 millioner kr til Østsamisk museum. Kostnadsrammen for Østsamisk museum er fastsatt til 42 mill. kroner. Statsbygg er byggherre. Bygget skal stå ferdig i løpet av 2008, og Østsamisk museum skal da starte innflyttingen.

Det foreslås en bevilgning 2,5 mill. kroner i 2009. Beløpet skal gå til blant annet utstillinger og inventar, heter det i forslaget i statsbudsjettet.

Korte nyheter

 • Disse tjente mest i de samiske kommunene

  Skattelistene for 2020 er offentliggjort. I prinsippet kan alle som ønsker det søke på hvem som helst i skattelistene, men da må man logge seg inn. Man får dermed vite hvem som har søkt på egne opplysninger. Det du ikke får vite om i listene, kan du lese om her.

  Den som tjente mest i de tretten samiske forvaltningskommunene er Bjørn Severin Grønmyr fra Røros. Han tjente 7.365.739 kroner i fjor. Grønmyr er også den som har betalt mest skatt, og ligger som nummer to i listen over mest formue.

  Den som tjente nest mest er Are Smuk Figved fra Nesseby med en lønn på 7.208.388 kroner. Den tredje på lista er Stian Bogstrand fra Tjelsund med 6.396.361 kroner.

  Personen med høyest formue er Jon Harald Nordbekken fra Røros med en nettoformue på kroner 2.249.421.52.

 • Ráđđehus veahkeha máksit rehkega

  Ráđđehus lohpida juolludit miljárdda ruvnno oanehis áiggi siskkobeale, vai sáhttet olbmuid veahkehit máksit elrávdnjerehkegiid. Nu dajai stádaministtar Jonas Gahr Støre otná gažadandiimmus stuoradikkis. Árat otne čielggai ahte ráđđehus lasiha ássandoarjaga, ja várre 100 miljovnna ruvnno sidjiide geat ožžot sosiálaveahki, muhto geat eai oaččo ássandoarjaga.