Skeptisk til verning av Reisadalen

Fylkestingsrepresentant og kommunepolitiker, John Karlsen (FRP) går sterkt i mot at store deler av Nord-Troms er foreslått som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Hele Nordreisadalen er foreslått i dette landskapet, og dette vil skape store konsekvenser for næringslivet i kommunen sier Karlsen. Det er riksantivaren som har fåreslått dette i oppdrag for Klima- og miljøverndepartementet.