Hopp til innhold

Reineiere skeptisk til rovdyrsamarbeid

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) ønsker seg et samarbeid med Sverige i rovdyrforvaltningen. Men reineiere jubler ikke.

Guldal: Dáhtošii oktasaš boraspirehálddašeami

- Man kan samarbeide så mye man klarer, men det hjelper jo ikke noe så lenge man har fastsatt hvor stor rovdyrbestanden skal være, sier Jøran Jåma i Låarte reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy

Miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

Han mener myndighetene har eksperimentert med rovdyrbestanden, fordi man ikke lenger har oversikt over hvor mange rovdyr det finnes.

Mistet mye rein

Mange reineiere i Nord-Trøndelag har mistet mye rein til rovdyr de siste årene, og i 2006 var rovdyrerstatningene større enn det de fikk for slaktedyr.

- Det bør være noe som får myndighetene til å våkne. De tar ikke rovdyrproblemet alvorlig, mener Jåma som viser til at reineiere ofte prøver å opplyse om situasjonen for reindrifta.  

Jøran Jåma håper at man i et mulig samarbeid med Sverige også vil få til et større uttak av rovdyr.

Må se hele problemet

Bønder i Nord-Trøndelag jubler over samarbeidsplanene miljøvernministeren. De mener det kan være en fin løsning på rovdyrproblematikken.

Reindriftsagronom Asle Hasselvold i Nord-Trøndelag sier at reineierne har store utfordringer med rovdyrproblematikken.

- Det kan bli fine ord og jeg er i utgangspunktet skeptisk til forslaget fra miljøvernministeren, men håpet er at de skal klare å løse de store problemene som reindrifta har.

Hasselvold legger til at reindrifta i Nord-Trøndelag hadde et rovdyrtap på 30 prosent i 2006.

Større rovdyruttak

Reindriftsagronomen i Nord-Trøndelag håper at næringene skal få bedre dager og slippe å bekymre seg over de mange rovdyrere.

- Utfordringen er å få til et større rovdyruttak, og man bør ha samme bestandstall både i Norge og Sverige, først da kan man bli kvitt problemene, sier reindriftsagronom Asle Hasselvold. 

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK