Skeiv samisk ungdom føler de ikke får hjelp fra helsevesenet

– Dette bekrefter det vi trodde, sier sametingsråd.

"The only gay in the city"-rapporten

TEAMET: Ranveig Stava fra Mental helse ungdom, Camilla Mariell Olufsen, prosjektleder Hasti Hamidi fra Mental helse ungdom og Marianne Gulli fra KUN presenterte resultatene fra kartleggingsprosjektet under en fagdag i det lulesamiske senteret Árran.

Foto: Sander Andersen / NRK

Studien «The only gay in the village» har sett på helsetjenester i kommuner, og informasjon til skeive unge og unge voksne. Studien viser at unge skeive heller henter informasjon fra andre kilder om sin legning.

I tillegg viser rapporten at seksualundervisningen på skolen fremstilles som heteronormativ.

Nå står vi sterkere

Det er lite forskning på samisk skeivhet.

Camilla Mariell Olufsen fra Skånland har vært med i styringsgruppa for ovennevnte rapport, og er medlem i sentralstyret til Skeiv Ungdom.

– Ved å få en forskning å støtte seg til står vi mye sterkere. Da får vi aktører på banen og ser ettervirkningene av dette.

Camilla Mariell Olufsen

BEGYNNELSE: Camilla Mariell Olufsen ser på dette som en begynnelse på noe bedre for skeiv ungdom.

Foto: Sander Andersen / NRK

Forhåpentligvis er dette et startskudd for ønsker og forventninger om mer, sier hun.

Olufsen er glad for at temaer som har vært tabu i det samiske miljøet begynner å trekkes fram. For henne har det vært mange utfordringer.

– Hvis man skal se på det samiske versus det skeive, så er det kanskje det at man er en minoritet i minoriteten. Nå er begge sider av meg representert, sier hun.

Lite kunnskap

Fem samiske kommuner har vært med på denne undersøkelsen.

Grunnen til at skeiv ungdom mener at helsevesenet ikke kan hjelpe er fordi helsesykepleieren virker utilgjengelig for dem. De mener også at de ikke lærer nok om lhbt i helsesykepleierutdanningen.

I tillegg har de liten tillit til deres kompetanse på kjønn og seksualitet.

En bekreftelse

– Denne rapporten gir råd om hvordan man skal arbeide mot helsesøstertjenestene. Det er også viktig informasjon til oss om hvordan vi kan arbeide med dette problemet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen

SAMETINGSRÅD: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen ser frem til å ta dette opp i Sametingets plenum.

Foto: Tor Egil Rasmussen / NRK

Mikkelsen mener rapporten bekrefter tidligere forskning om utfordringene til samiske skeive, og om hvordan de blir ivaretatt av storsamfunnet.

– Dette vil vi bruke i vårt arbeid. Vi er i ferd med å informere om kjønnsidentitet og kjønnslegning i en sametingsmelding som skal opp i plenum neste år.

Les hele rapporten her