Passerte millionen - igjen

Samiske akademikere gjør det godt. Høgskolerektor Steinar Pedersens samlede inntekt og formue var i fjor på over 2,5 millioner kroner.

Steinar Pedersen

Høgskolerektor Steinar Pedersen tjente bedre i 2009 enn året før. Sjekk tallene lenger ned i artikkelen.

Foto: Åse Pulk / NRK

Rektor ved Samisk Høgskole tjente mer i fjor enn året før. Skattetallene for fjoråret viser at tanaværingen Steinar Pedersen tjente 809 989 kroner i løpet av inntektsåret 2009, noe som er 213 351 kroner mer enn året før. I tillegg økte formuen til Pedersen fra 1 383 856 til 1 705 768, altså en økning på 321 912 kroner.

Men økt inntekt betyr også økt skatt. I 2008 betalte Steinar Pedersen 237 245 kroner i skatt, mens han i fjor måtte ut med 309 709 kroner til statskassa.


Millionformue

Liv Østmo

Forsker Liv Østmo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Også forsker Liv Østmo ved Samisk Høgskole i Kautokeino kan skilte med å ha passert millionen.

Mens formuen til Østmo i 2008 var på 956 713, viser skattetallene for 2009 at formuen har økt til 1 177 883. Forskeren har tjent mindre i fjor enn året før og har følgelig også betalt mindre i skatt i 2009.

Her er et lite utvalg av hva personer som er tilknyttet samiske utdannings- og forskningsarenaer tjente i året som gikk:

Samisk utdanning og forskning

NAVN

FØDT

INNTEKT

FORMUE

SKATT

Steinar Pedersen, rektor

1947

809 989

1 705 768

309 709

Anders J.H. Eira, direktør

1971

620 746

565 534

231 699

Jelena Porsanger, direktør

1967

524 304

0

175 723

Asta Balto, 1. amanuensis

1948

485 167

956 975

158 719

Liv Østmo, forsker

1953

439 282

1 177 883

146 442

Nils Øivind Helander, 1. amanuensis

1949

430 802

0

143 294

Marit Breie Henriksen, prorektor

1967

484 005

0

152 942

Nils Jørgen Nystø, rådgiver

1963

371 848

30 653

116 079

Harald Gaski, 1. amanuensis

1955

790 715

1 433 642

332 553

Ande Somby, 1. amanuensis

1958

571 327

0

224 212

Sammenlign tallene selv. Slik var situasjonen i 2008:

Utdanning og forskning

NAVN

FØDT

INNTEKT

FORMUE

SKATT

Steinar Pedersen, rektor

1947

596 638 

1 383 856 

237 245 

Anders J.H. Eira, direktør

1971

654 077

0

240 402 

Jelena Porsanger, direktør

1967

468 987 

169 605 

Asta Balto, 1.amanuensis

1948

399 652

0

124 536 

Liv Østmo, forsker

1953

463 938

956 713 

155 421 

Nils Øivind Helander, 1. amanuensis

1949

408 382 

0

139 096 

Marit Breie Henriksen, prorektor

1967

445 617 

0

143 602 

Nils Jørgen Nystø, rådgiver

1963

380 570 

0

120 308 

Harald Gaski, 1.amanuensis

1955

676 967

1 140 376 

279 955

Ande Somby, 1.amanuensis

1958

606 952 

0

281 794