NRK Meny
Normal

Fagmilitært råd skal vurdere forsvarsberedskap i nord

Økt russisk aktivitet har økt behovet for at Norge følger med i området.

Norske og russiske fly like ved grensen til Norge.

Norske og russiske fly like ved grensen til Norge. Nå meldes det om økt russisk aktivitet i området.

Foto: Forsvaret

– Et fagmilitært råd skal bli opprettet for å vurdere blant annet om det er nødvendig å styrke forsvarets tilstedeværelse permanent i Nordområdene.

Det bekrefter Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Den «kalde krigen» synes å være gjenopptatt. Russland har vist økende militær aktivitet, og nylig i Kolahalvøya, og flytter tropper nærmere finskegrensa.

Oppretter et eget råd

– Regjeringen har bedt om et eget fagmilitært råd, som skal se på innrettingen i Forsvaret. Dette i lys av den situasjonen som vi ser sikkerhetspolitisk rundt oss, forteller Stordal.

Rådet skal drøfte blant annet om det er noe samsvar med de sikkerhetspolitiske utfordringene og selve innrettingen i Forsvaret. Rådet vil da presentere en plan for hvordan innrettingen i Forsvaret burde være fra 2017 til 2020.

– Vil det bli vurdert om Forsvaret må styrke sin tilstedeværelse i Finnmark, eksempelvis i Porsangmoen?

– Dette er noe rådet vil se på, og vurdere om vi trenger faste stasjonerte avdelinger der, sier Stordal.

Brynjar Stordal

Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, sier at de ikke har sett aktivitet rettet mot Norge.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Følger situasjonen tett

Stordal forteller at Forsvarets operative hovedkvarter følger med på den russiske aktiviteten, og observerer situasjonen fra dag til dag. I tillegg til å sørge for at de har de ressursene som er nødvendige i de nordlige områdene. Men hittil har de ikke lagt merke til aktivitet rettet mot Norge.

– Derfor føler vi at situasjoenn ikke er en direkte trussel mot oss, sier han.