Skal reduseres til to fylker

De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Etter det NRK kjenner til vil dette komme fram når regjeringen og samarbeidspartiene klokken 09.00 legger fram det nye kommune- og fylkeskartet. Grensene for delingen av Nord-Norge skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt. Regjeringen har landet på at landet deles i ti regioner.