NRK Meny
Normal

Slår et slag for utflyttede samer

Skal Oslo-samer ha samme rettigheter som tanaværinger i Tana og til tanalaksen?

Laksefiske i Tanaelva ved Storfossen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Svært mange føler seg som gjester i sine egne hjemområder, sier Láilá Susanne Vars som er toppkandidat for partiet Árja.

Men Fastboendes liste ønsker ikke at noen samer både får i "pose og sekk".

– Utflyttede må søke om lov, mener Isak Mathis O. Hætta .

Laksefiske i Tanavassdraget, andejakt i Kautokeino, rypejakt i Porsanger og motorferdsel i utmark. Dette er noe av det mange samer som har flyttet ut av Finnmark, gjerne ønsker å ta del i. Men i dag er det ikke like lett for disse.

– Urimelig

Vars sier mange som blant annet studerer andre steder i landet, ikke får dispensasjon til å kjøre i utmark fordi dette er begrenset til kommunens innbyggere.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi ønsker at våre barn og barnebarn, eller andre som har tilknytning til sine hjemområder, ikke skal være gjester. Laksefiske i Tanavassdraget er et eksempel. Studenter som har flyttet ut, må betale for turistkort. Vi synes dette er veldig urimelig at de er likestilt med turister, sier Vars til NRK Sámi Radio.

Árjas presidentkandidat sier utflyttede samer ikke skal ha lik rett som de fastboende, men en lempeligere adgang.

– Lokalsamfunnene må selv bestemme hvem som kan få adgang. Bygdene vet hvem som har tilhørighet og hvem som ikke har det. Vårt program bygger på lokalt selvstyre, sier Vars.

Likestilles med lokalbefolkningen

Valgkrets 7 - Sør-Norge, er trolig området hvor det bor flest utflyttede samer. I kretsen finnes en liste som heter Samer bosatt i Sør-Norge. Johan Mikkel Sara som representerer lista, var visepresident fra 2005 til 2007.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I programmet sier lista at det er en personlig krenkelse dersom noen fratas retten til sin kulturutøvelse i sin hjemkommune.

– Sametinget må arbeide for at utflyttede samer og deres direkte etterkommere i likhet med lokalbefolkningen får rettigheter til bruk og utnyttelse av utmark i sine fraflyttede hjemkommuner. Dette gjelder bl.a. jakt og fiske i elver og innsjøer, heter det i programmet.

Jánoš Trosten som representerer lista Ofelaš i valgkrets 1, mener dette må begrense til første generasjon samer som bor utenfor sin hjemkommune.

Jánoš Trosten

Jánoš Trosten.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi synes det er rimelig at den første generasjonen som har flyttet ut, bør kunne beholde sine rettigheter i sitt opprinnelige hjemområde. Det betyr for eksempel at dersom Johan Mikkel Sara får barn, så kan ikke disse ha samme rettigheter som Johan Mikkel, sier han.

– Ikke rettferdig

Isak Mathis O. Hætta har representert Fastboendes Liste i Kautokeino på Sametinget siden 1997. Han er ikke enig i at utflyttede samer skal likestilles med fastboende.

– Det må ikke være noe automatikk i at disse får rettigheter. Disse må søke kommunene om lov. Å gi rettigheter til utflyttede vil ikke være rettferdig overfor folk som har valgt å bli i sin hjemkommune, sier Hætta.

Hva mener du? Og hva mener de andre partiene? Delta i diskusjonen!