Skal løse barnehagekrise med ny utdanning

Det er så vidt at barnehagene i sør- og lulesamiske områder klarer seg. Men snart kan skuldrene senkes.

Árran julevsáme guovdásj ja mánnágárdde
Foto: Are Markku Tjihkkom / NRK

De sørsamiske og lulesamiske barnehagene har i årevis slitt med å få tak i samiskspråklige ansatte.

– Jeg vet det kan være utfordringer med nok bemanning i de barnehagene som skal være samiskspråklige.

Wenche Andersen Nergård

LETTERE REKRUTTERING: Nergård tror at hvis de får opp en barnehagelærerutdanning i Nordland vil det gjøre rekrutteringen enklere.

Foto: Privat

Det sier seniorrådgiver på oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland, Wenche Nergård, og legger til:

– Det ville vært veldig gunstig om vi fikk en samisk barnehagelærerutdanning i Nordland. Kanskje vi da hadde klart å rekruttere flere siden det er i vårt lokalmiljø.

Kan bli språklig krise

I den lulesamiske barnehagen Árran på Drag i Tysfjord jobbes det kontinuerlig med det lulesamiske språket.

– Vi er avhengige av ekstra ressurser hele tiden for å styrke språket, sier styrer Birgit Åshild Andersen.

Birgit Åshild Andersen

ØNSKER FLERE BØKER: Andersen ønsker flere bøker til den minste: – Det trengs et stort løft på pedagogisk materiell.

Foto: Privat

Barnehagen sliter allerede vikarmessig hvis noen er borte, og kontrakten på en 50 prosent barnehageassistent og 50 prosent språkekspert utgår i desember.

– Det er bare flaks at vi fikk den stillingen utfylt fordi den personen skulle egentlig flytte herfra. Språklig sett blir det krise hvis vi ikke klarer å utfylle den stillinga videre, sier Andersen.

– For å bygge et godt språk er vi avhengige av å starte når barna er små. Det er jo grunnmuren til alt, sier Andersen

Nå kan Nergård og Andersen juble.

I løpet av 2020 skal det, etter planen, være klart for en lule- og sørsamisk barnehagelærerutdanning i regi av Nord Universitet i Bodø. Det ble offentliggjort under forskningsdagene i Bodø torsdag.

– Dette er en plan som vi setter mye inn på å få realisert, sier prorektor ved Nord universitet Reid Hole.

– Legger vi et godt grunnlag i barnehagen, så vil det få en dominoeffekt for barnas språk senere i livet. Med så få folk som snakker sør- og lulesamisk er det veldig viktig å få dette i gang, mener Hole.

Utdanningen vil bli arbeidsplassbasert. Det innebærer at det utdannes barnehagelærere i kombinasjon med arbeid i en barnehage.

Prorektor Reidar Hole på Nord-Universitetet

OPTIMISTISK: – Jeg er veldig optimistisk når det gjelder å få dette på plass, sier Reid Hole.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Behovet for barnehagelærere med samisk bakgrunn øker, og ifølge Hole er det på grunn av økende interesse for samisk som språk.

– Det gjelder både blant samisktalende, folk med samisk bakgrunn og det er også en del etniske nordmenn som synes dette er spennende, og ikke minst det økende antallet barn som går i barnehage.

Hole ønsker å spre det gode ryktet om den nye utdanningen, og meddeler at et stipend likt grunnskolelærer-utdanningen for lule- og sørsamisk språk er noe de jobber med å få til.