Skal lete etter «erstatningsdiamanter»

Mineraljegeren ønsker ikke å lage vanskeligheter for reindriftssamene. Skal bruke borhammer, steinsag, hammer, meisler og helikopter i jakten på unikt mineral.

Seiland

I søknaden til Direktoratet for mineralforvaltning har Jan Erik Larsen lagt ved dette bildet. Leteområdet er markert med rød strek.

Foto: Fra søknaden til Direktoratet for mineralforvaltning

Zirkon heter det, og på grunn av sin hardhet er den egnet som edelsten. I noen tilfeller brukes den som en billigere erstatning av diamanter.

Jan Erik Larsen fra Sveio i Hordaland ønsker å starte letingen etter zirkon på Seiland i Altafjorden på sensommeren. Direktoratet for mineralforvaltning har sendt søknaden ut på høring til berørte parter.

Lite område

– Er kvaliteten lovende kan det bli snakk om å søke utvinningsrett etter zirkon for egen samling, bytte og salg, skriver han til direktoratet.

Hordalendingen er oppmerksom på at Seiland brukes til reinbeite.

– Jeg ønsker ikke å lage noen vanskeligheter av noe slag for reindriftssamene i området. Selve undersøkelsesområdet vil ikke skade beiteforholdene fordi det er konsentrert om et lite sted som vil utgjøre 0,4 dekar i utstrekning, skriver han.

61-åringen opplyser at det de vil gå halv meter ned i dybden på det mest interessante områrdet på Storjordtind i Stuorra Vuođđovuotna (Store Kufjorden) på Seiland. Han anslår at dette området er 20 x 20 meter.

– Ubehagelige episoder

Ifølge Jan Erik Larsen ble det drevet ut zirkon på samme område på 1980-tallet.

– Mye ble drevet uten dagens regelverk. Det ble således ikke meldt i fra til verken grunneier eller urbefolkningen noe som medførte til en del ubehagelige episoder med reineierne på stedet, skriver han til Direktoratet for mineralforvaltning.

Alta kommune har allerede gitt landingstillatelse med helikopter.