Skal lage ny sametingsmelding om reindrift - inviterer til oppstartskonferanse

Sametinget skal være med på å utforme de overordnede langsiktige målene og strategiene for reindriftsnæringa. Med en ny sametingsmelding om reindrift ønsker sametingsrådet sammen med næringa å arbeide for en trygg framtid for reindrifta.

Reindrift, reinflokk
Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Sametingsrådet inviterer derfor til en oppstartskonferanse i forbindelse med utarbeidelsen av den nye sametingsmeldingen om reindrift på Diehtosiida i Kautokeino onsdag og torsdag.

– Det er ting som endres, som gjør at det er behov for å se på reindrifta på nytt, sier sametingsråd Thomas Åhren. Sist det kom en sametingsmelding om reindrift var i 2009 .

Mange utfordringer - behov for ny melding

Thomas Åhren

Sametingsråd Thomas Åhren

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

Åhren sier at på mange måter står reindrifta i 2015 ved et veiskille.

– Utfordringene er mange. Det føres en samfunns- og næringspolitikk som krever nye og større deler av eksisterende reinbeiteområdene. Det går både både gruvedrift, vindkraft og annet, som setter reindriften i en vanskelig situasjon. Det er viktig å følge opp i et slik arbeid, sier Åhren. Han nevner også rovviltpolitikken, der Sametinget ser at man ikke følger opp rovviltforliket.

– All statistikk taler sitt tydelige språk, tap av rein og sau til rovvilt øker for hvert år. Det må vi få en stopper for.

Åhren nevner også utviklingen med reintallet i Finnmark og endringer i reindriftsloven som ikke er fulgt opp, som viktige grunner til at det er behov for en ny sametingsmelding om reindrift.

– Det er mange saker som gjør at det er en god anledning å ta en ny runde på dette, og se på politikkutviklingen innenfor Sametinget, om det er behov for å endre den og på hvilken måte. Vi må også se på hvilken måte vi skal påvirke regjeringen i ønsket retning.

– Ikke rett tidspunkt å flytte ansvaret til Sametinget

Sametinget har ikke det formelle ansvaret for reindriften i Norge. Reindriften forvaltes av Landbruksdirektoratet, som er direkte underlagt Landbruks- og matdepartementet. NSR, som nå sitter med makta i Sametinget, har tidligere sagt at man må vurdere om Sametinget bør overta forvaltningen reindrifta . Åhren sier at dette ikke er det største temaet per i dag.

– Det er noe som i så fall må vokse fram. Det må være et ønske som også kommer fra reindrifta, det er ingen hensikt å tvangsoverflytte en forvaltning til Sametinget om man ikke har løst de grunnleggende problemene. Men ved et eller annet tidspunkt er det naturlig at reindrifta som en samisk næring også forvaltes av Sametinget. Standpunktet er aktuelt, men spørsmålet er om det nå er rett tidspunkt til å overflytte.

Ferdig på nyåret

Den nye sametingsmeldingen om reindrift skal være ferdig på nyåret 2016. Sametingsrådet har allerede for et år siden tatt en rundreise i reindriftsområdene i Norge der de inviterte reindrifta til møte. Der så de at det var behov også for en oppstartskonferanse. Åhren håper å få gode innspill på oppstartskonferansen onsdag og torsdag.

– Vi har et framtidsrettet fokus på konferansen, vi vil ha innspill på hvor man tror at reindrifta står om ti år og hvor man ønsker at reindrifta skal stå om ti år.

Det er et 80-talls påmeldte til oppstartskonferansen.

– Det skal bli spennende og interessant å høre foredragsholderne vi har invitert og på resultatene av gruppearbeidet. De vil utgjøre en viktig grunn til arbeidet med sametingsmeldingen, sier Åhren, som selv ikke har anledning å delta første dag på konferansen, men håper å være der andre dag.

Korte nyheter

 • Maja Kristine Jåma fikk natur- og miljøpris

  Maja Kristine Jåma ble tildelt Trøndersk natur- og miljøpris. – Dette er stort! Det gir meg mer motivasjon i det jeg brenner for, men det er også en slags bekreftelse på at det man prøve å formidle, når frem. sier Jåma. Maja har stått i stormen i flere vindkrafts saker, og da spesielt Fosen-saken, som er hennes reinbeitedistrikt. Hun har samtidig vernet om den samiske kulturen og retten til å drive den. I debatter har hun løftet frem hvordan vindkraftverk ødelegger naturen og dermed reindriftens eksistensgrunnlag, skrives juryin i sin begrunnelse.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Ronny M. Danielsen
 • Koronaleavvan ii váikkut dearvvašvuođabálvalusaide

  Vaikko omikron-njoammun leavvá Norggas, de ii čuoza suohkaniid dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaide. Dat boahtá ovdan Dearvvašvuođadirektoráhta 3-vahkkosaš rapoarttas.

  174 Norgga suohkana eai logage dálá dilis alddiineaset váilut bargiid ja gelbbolašvuođa, man muđui lea váttis fidnet. 159 suohkana ges dadjet alddiineaset hástalussan gávdnat bargiid.

  Koronavirus
  Foto: CDC
 • Årets Urbi 2021 – Du bestemmer!

  I fjor kåret vi månedlig en musikkutgivelse som Månedens Urbi. Nå er tiden kommet for å avgjøre hvem som er Årets Urbi 2021.

  12 utgivelser er med i konkurransen og dere bestemmer hvem som får prisen. Mandag 24.01.22 åpner vi avstemning på formiddagen og du kan stemme frem til midnatt på Samenes nasjonaldag, 06.02.22.

  Vi har samlet alle kandidatene i en spotifyliste, Dán jagi Urbi 2021, så kan du begynne lyttingen allerede nå.

  En collage med alle artistene som er nominert som Årets Urbi 2021.
  Foto: Bildet er satt sammen av NRK