Hopp til innhold

– Loven må ivareta samiske hensyn i hele Sápmi

Sametingsrådet og NSR er enige om at samiske interesser må ivaretas i alle samiske områder i Norge når de skal i konsultasjoner om den nye mineralloven med regjeringen 11. april.

Aili og Egil
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe er fornøyd med at regjeringen omsider har fastsatt dato for konsultasjonsmøte om den nye mineralloven. NSRs parlamentariske leder, Aili Keskitalo, vil delta i disse konsultasjonene.

Vil ikke godta loven

– Jeg vil vise til den tidligere enigheten om at konsultasjonene skal skje i god tro og med det formål å oppnå enighet. Mitt håp er at dette fortsatt er mulig, til tross for at begge parter for lengst har flagget sine standpunkt via media og på partimøter. Jeg vil bidra med mitt for at vi kan komme til en enighet, uttaler Keskitalo.

Hvis de likevel ikke skulle komme til enighet, vil NSR råde Sametinget til ikke å godta loven.

President Egil Olli kan ikke si hva de gjør om de ikke kommer til enighet.

– Det kan jeg ikke kommentere nå, for nå er formålet å lage en lov som Sametinget er med på, og det er en seier for alle om vi klarer det, både for samene, staten og for selskapene som skal lete etter mineraler.

– Må gjelde også utenfor Finnmark

– Vi synes det er viktig at loven som nå kommer gjelder også i samiske områder utenfor Finnmark, at det ikke er slik som loven er nå, at den gjelder bare i Finnmark, sier Keskitalo.

NSR mener at loven må ha bestemmelser om krav til samtykke for mineralvirksomhet som hindrer samene å utnytte sine områder. NSR forventer videre at det innføres et urfolksvederlag for utvinning av mutbare mineraler i tradisjonelle samiske områder.

– Det er en selvfølge at Sametinget skal forvalte et slikt vederlag, mener NSR.

Det er sametingspresident Egil Olli enig i.

Mange vil starte opp

Det er mange mineralselskaper som ønsker å starte opp med gruvedrift i samiske områder. Eksempler på dette er Wega Mining ASA i Repparfjord i Kvalsund kommune i Finnmark , og planene til Store Norske Gull AS om nikkelgruver ved Hamn i Senja.

– Det vil være særdeles vanskelig å starte opp med slike store inngrep uten en skikkelig avklaring i forhold til ny minerallov. Dersom regjeringen og Sametinget ikke blir enige, vil vi måtte vurdere å måtte anse all mineralvirksomhet i samiske områder som uønsket. Det er en situasjon ingen er tjent med, og jeg håper at så ikke blir tilfelle, sier NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Korte nyheter